Erol AKYAVAŞ (1932 – 1999). Studied at the Istanbul Academy of Fine Arts between 1950 and 1952 and later at the Florence Academy of Fine Arts in 1952 as a guest student. Studied further in André Lhote and Fernand Léger studios in Paris. Went to the USA to study architecture at the Illinois Institute of Technology. From 1954 on he spent his life between New York and Istanbul until his death in 1999. 

His concerns at his early years cannot be isolated from the adventures of Modernism in the world and across the nation. The artist could not spare himself from the  ravaging modernist thoughts coinciding with his early years.

While the traditional elements which existed throughout in his painting were initially appraised as collages or the components of the modernist fiction, they subsequently evolved as the main structure of his paintings. In so much that, he increasingly revolted against this modernist demeanour and perhaps even abandoned it for good to adapt his thoughts and anxiety on the canvas solely by means of traditional forms.

In his art where his manner is nourished by the Islamic concept and belief, has he created his own aesthetic and pursued it until his passing. 

His works are included in the collections of Istanbul and Ankara Museum of Painting and Sculpture, The Central Bank of the Republic of Turkey, Istanbul Modern, New York Museum of Modern Art (MoMA), British Museum, Art Museums of Berlin and Stuttgart as well as in other private collections.

 

Erol AKYAVAŞ (1932–1999). 1950-1952 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde ve 1952’de misafir öğrenci olarak Floransa Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim gördü. Paris’te André Lhote ve Fernand Léger atölyelerinde çalıştı. Illinois Institute of Technology’de mimarlık eğitimi almak üzere Amerika’ya gitti. 1954’ten itibaren 1999 yılında vefatına dek hayatını New York ve İstanbul arasında sürdürdü.

Erol Akyavaş’ın resim yapmaya başladığı yıllardaki endişeleri dünyadaki ve ülkemizdeki  modernizmin serüveninden ayrı tutulamaz. Resme başladığı yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran modernist düşüncelerden kendisini de ayrı tutmamıştır.

Akyavaş resminde baştan beri var olan geleneksel öğeler başlangıçta modernist kurgu içinde bir kolaj olarak değerlendirilirken, ya da bu kurgunun  elemanları olarak ele alınmışken sonraları resmin ana strüktürü şeklinde gelişmiştir. Hatta giderek bu modernist tavra başkaldırarak ya da belki daha yerinde bir deyişle onu terkederek  tamamen geleneksel formlarla, imgelerle düşüncelerini, tasalarını tualine aktarmaya başlamıştır.

Bu tavrını, islam düşünce ve inanç dünyasının fikirleriyle  beslediği sanatında, kendi estetiğini yaratarak yaşamının sonuna kadar sürdürür.

Yapıtları İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, İstanbul Modern, New York Modern Sanatlar Müzesi (MoMA), British Museum, Berlin ve Stuttgart Sanat Müzeleri ve çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır.