Aras Seddigh’s works address concepts such as, timelessness, placelessness, language and identity search. Her canvases feature images where reality and fiction interlace. She creates “hybrid” figures that bring together the animate and the inanimate, machine and human. According to Seddigh, these imaginary “hybrid” figures express the current state of the individual, stuck between reality and fiction in her timeless and placeless life imposed by the influences of recent technological developments.

In addition to her paintings, Seddigh also creates works in different mediums such as video, installation, sculpture. Her practice is highly influenced by literature. In 2016, as part of her second solo show at Galeri Nev Istanbul, “The Mole Cricket and The Night Guard Are Awake”, Seddigh created an artist book that included three interwoven stories accompanied by her photographs.

Aras Seddigh was born in Tehran and after completing her graduate degree at Computer Engineering, she continued her studies at the Visual Arts and Visual Communication Design department at Sabancı University. Her works has been included in group exhibitions at Kare Art Galley, 5533, and C.A.M. Gallery in Istanbul. Still living in Istanbul, her works have been presented by Galeri Nev İstanbul to a broader audience through international art fairs such as the Contemporary Istanbul, Art Brussels and Vienna Fair since 2012.

Aras Seddigh’in eserleri zamansızlık, mekansızlık, dil, kimlik arayışı gibi kavramları ele alır. Tuallerinde gerçek ve kurgunun iç içe girdiği imajlar öne çıkar. Canlı ile cansız öğeleri, makina ile insanın birleştirerek “melez” figürler yaratır. Seddigh’e göre bu figürler, günümüz teknoloji dünyasının dayattığı zamansız ve mekansız yaşamlarında gerçek ve kurgu arasında sıkışmış bireyin durumunu ifade eder.

Resimlerinin yanı sıra, yerleştirme, heykel, video mecralarında eserler üreten Seddigh, pratiğinde edebiyattan esinlenir. 2016 yılında Galeri Nev İstanbul’da gerçekleştirdiği ikinci kişisel sergisi “Danaburnu ve Geçe Bekçisi Uyanıklar” kapsamında, çektiği fotoğraflardan ve iç içe giren üç ayrı hikayeden oluşan bir sanatçı kitabı üretmiştir.

Tahran’da doğan Aras Seddigh, B.S. Azad Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin ardından, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar yüksek lisansını tamamladı. Eserleri Kare Sanat Galerisi, 5333 ve C.A.M. Gallery’de düzenlenen grup sergilerine dahil edildi. İstanbul’da yaşamakta olan Seddigh’in eserleri 2012’den beri Contemporary Istanbul, Art Brussels ve ViennaFair fuarlarında Galeri Nev İstanbul tarafından uluslararası izleyiciyle buluşturuldu.