Artkolik, Aslı Daneel, Sepyember 2017 (TR)
Istanbul Art News,Ali Gazi, October 2018 (TR), 2018-10-05
Cosmopolitan, October 2018 (TR)
Trendsetter, April 2016 (TR)
Radikal, Halil Atasever, March 2016 (TR)
Istanbul Art News, Mustafa Doğulu, December 2013 (TR)
Istanbul Art News, Erman Ata Uncu, November 2013 (TR)
Istanbul Art News, Sami Kısaoğlu, April 2016 (TR)