Canan Tolon was born in Istanbul and spent her childhood in France. She moved to the United Kingdom after receiving her High-School Baccalauréat from the École Française in Istanbul, to study architecture and design at Napier University, Edinburgh, and at the Fachhoschule Trier, Germany. She received a Bachelor of Art degree from Middlesex University in London, England in 1980, and a Master in Architecture from University of California at Berkeley in 1983.

She has shown nationally and internationally, and her work is in numerous collections. She’s had solo shows mainly in Galeri Nev Istanbul and Ankara and Paule Anglim in San Francisco; among the most recent are “Time After Time” (2012) in Gallery Paule Anglim and Somwhere Now (2013) in Von Lintel Gallery, New York. In 2014, her works were shown with a retrospective approach at the Parasol unit foundation in London. Her work was shown in the Istanbul Biennial (1992), San Jose Museum of Art (1998), Istanbul Modern (2004), SantralIstanbul-Istanbul (2007), Yerba Buena Center for the Arts in San Fransisco (2008), Slought Foundation-Philadelphia (2008), San Fransisco Museum of Modern Art (2009), Martin Gropius Bau-Berlin (2009), Arter – Istanbul (2010), National Museum of Women in the Arts-Washington DC (2010), Tanas-Berlin (2011), The Saatchi Gallery (2011), Museum Boijmans Van Beuningen – Rotterdam (2012) and at the Kiev Biennial (2012).

Tolon is known to work with inventive processes, some more accidental than  premeditated, are mostly inspired by architectural spaces in conflict with and reacting to their natural setup. Her paintings simulate photographic techniques depicts confusions between realistic documentation and imagination. In her installation work, also based on deception as a constant theme, she uses multiple refractions to manipulate sense of gravity and spatial illusion. Her work reveals a vision of an often-overlooked problematic world.

She currently lives and works in California, USA.

 

Canan Tolon İstanbul’da doğdu ve çocukluğunu Fransa’da geçirdi. İstanbul’daki École Française lisesinde baccalaréat’sını tamamladıktan sonra Birleşik Krallık’a yerleşerek Edinburg’daki Napier Üniversitesi’nde ve daha sonra Almanya’daki Fachhoschule Trier’de tasarım ve mimari okudu. 1980 yılında Londra’daki Middlesex Üniversitesi’nden mezuniyetini takiben 1983’te Californiya’daki Berkeley Üniversitesi’nde mimarlık yüksek lisansını tamamladı.

Eserleri çeşitli koleksiyonlarda yer alan sanatçı yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. Başta Galeri Nev Istanbul ve Ankara, ve Paule Anglim – San Francisco’da olmak üzere açtığı kişisel sergiler arasında, yakın zamanda Gallery Paule Anglim’de “Time After Time” (2012) ve New York’taki Von Lintel Gallery’de “Somewhere Now” olmak üzere kişisel sergileri düzenlendi. 2014 yılında eserleri retrospektif bir yaklaşımla Londra’daki Parasol unit vakfında sergilendi. Eserleri İstanbul Bienali (1992), San Jose Museum of Art (1998), Istanbul Modern (2004), SantralIstanbul-Istanbul (2007), Yerba Buena Center for the Arts in San Fransisco (2008), Slought Foundation-Philadelphia (2008), San Fransisco Museum of Modern Art (2009), Martin Gropius Bau-Berlin (2009), Arter – Istanbul (2010), National Museum of Women in the Arts-Washington DC (2010), Tanas-Berlin (2011), The Saatchi Gallery (2011), Museum Boijmans Van Beuningen – Rotterdam (2012) ve the Kiev Bienali’nde (2012) sergilendi.

Tolon, bazıları önceden tasarlanmış olmaktan ziyade kazara olan; genellikle mimari mekanların içinde yer aldığı doğal koşullara karşılık çelişkileri ve tepkimelerinden esinlenen yaratıcı süreçler işlevlendirerek ürettiği eserleri ile bilinir.  Resimlerinde, fotoğraf tekniklerini taklit ederek, belgeleyici bir gerçeklik ile düşgücü arasındaki karmaşıklığı yansıtır. Yine aynı yanılgı temasına dayanan enstalasyonlarında, yer çekimi algısını manipüle etmek ve mekansal bir ilüzyon yaratmak için çoklu kırılmalardan yararlanır. Tolon’un işleri, problematik bir dünyanın genellikle görmezden gelinen görünümlerini açığa vurur.

Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını halen California, ABD’de sürdürmektedir.