About Inci Eviner:

Ranging from drawings and video to performative and collaborative practices, Inci Eviner’s large body of work comprises multi-layered pieces that originate from drawings. Especially in her works where power and representation politics on the female body are addressed, Eviner examines how the subjectivity is formed. On the other hand, the complex relationships that the artist establishes between video technologies and traditional painting suggest a different form of perception.

Drawing is central to Eviner’s works; she defines the point of departure of her practice as “expressions made through lines on paper”. She builds and constantly enriches her artistic approach, strolling through a boundless visual language ranging from art historical allegories, iconographies, illustrations, and mythologies to contemporary ideograms and pictograms. Eviner has developed a unique mode of expression regarding the different states of womanhood, gender, and the politics of identity in their collective, political, and sociocultural aspects. Investigating the historical, discursive, and unconscious processes that influence our views of identity starting in childhood, the artist defines womanhood as a field of limitless possibility that does not fit any single image or concept. Exploring the quotidian gestures, Eviner not only questions, but also challenges the modes of representation and the prohibitions that engender these representations.

Inci Eviner (b. 1956, Ankara) graduated from the Painting Department of Mimar Sinan University of Fine Arts and completed her PhD at the same university. The artist, who represented Turkey at the 58th Venice Biennale – Pavilion of Turkey in 2019, had a comprehensive retrospective show in 2016 at Istanbul Modern that documented her extensive production. Eviner’s solo exhibitions include the Drawing Center (New York, 2015); Espace Chatelain (Brussels, 2013), Musée d’Art Paris (Paris, 2011); Whitechapel Gallery (London, 2009), MAC/VAL, Vitry-sur-Seine (France, 2009). Group exhibitions and biennials include; British Museum (London, 2019-2020), Hayward Gallery / Southbank Center (London, 2018-2019), Liverpool Biennial (Liverpool, 2018), Q21 Exhibition Space, MuseumsQuartier Wien (Vienna, 2018), Gwangju Biennial (Gwangju, 2018); Municipal Museum of Jena (Jena, 2018) and the 13th Istanbul Biennial (Istanbul, 2013). Receiving the Sharjah 13 Prize in 2017, Eviner has also been invited to a number of artist residencies including Rauschenberg Foundation (Florida, 2017), SAM Art Projects (France, 2010), Leube (Salzburg, 2005). Eviner’s works have been included in international collections such as the Deutsche Bank Collection, Center Pompidou Paris, Istanbul Modern, Guggenheim New York and TBA21 Vienna. Eviner is also a lecturer at Kadir Has University, Faculty of Art and Design. She lives and works in Istanbul.

*

İnci Eviner Hakkında:

İnci Eviner, çizimden yola çıkarak hazırladığı videoların, performatif ve ortaklığa dayanan uygulamaların iç içe girdiği çok katmanlı, geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özellikle kadın bedeni üzerinde iktidar ve temsil politikasının işleyişine değindiği işlerinde, öznelliğin nasıl şekillendiğini inceler. Sanatçının video teknolojileri ve resim geleneği arasında kurduğu karmaşık ilişkiler farklı bir algılama biçimi önerir.

Eviner’in çalışmalarının merkezini desen oluşturur. Çalışma pratiğinin başlangıç noktasını “kağıt üzerine çizgiyle oluşturduğu dışavurumlar” olarak tanımlayan sanatçı, sanat tarihine ait alegori, ikonografi, illüstrasyon ve mitolojilerden güncel ideogram ve piktogramlara uzanan sınırsız bir görsel dil içinde kendi sanat anlayışını yansıtır. Eviner, toplumsal, politik ve sosyokültürel koşullar içerisinde kadın, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalarına dair farklı haller üzerine kendine özgü bir ifade alanı yaratır. Çocukluktan itibaren etkisi altında kaldığımız tarihsel, söylemsel ve bilinçdışından süreçlerin kimlik üzerindeki yansımalarını araştıran sanatçı, kadın olma halini tek bir imgeye sığmayan, sınırsız bir hayal gücünün alanı olarak tanımlar. Gündelik hayat içerisindeki jestlerinden hareket eden Eviner, onlar için uygun görülen temsil biçimlerini ve bu temsilleri var eden yasakları sorgular.

İnci Eviner (d.1956, Ankara), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede doktorasını tamamladı. 2019 yılında 58. Uluslararası Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer alan sanatçının geniş kapsamlı üretimini belgeleyen retrospektifi ise 2016 yılında İstanbul Modern Müzesi’nde gerçekleşti. Eviner’in solo sergileri arasında Drawing Center (New York, 2015); Espace Chatelain (Brüksel, 2013), Musée d’Art Paris (Paris, 2011); Whitechapel Gallery (Londra, 2009), MAC/VAL, Vitry-sur-Seine (Fransa, 2009), katıldığı grup sergileri ve bienaller arasında ise British Museum, (Londra, 2019-2020), Hayward Gallery/ Southbank Center (Londra, 2018-2019), Liverpool Bienali (Liverpool, 2018), Q21 Exhibition Space / MuseumsQuartier Wien (Viyana, 2018), Gwangju Bienali (Gwangju, 2018); Municipal Museum of Jena (Jena, 2018) ve 13. İstanbul Bienali (İstanbul, 2013) bulunuyor. Ödülleri arasında Sharjah Sanat Bienali 13 Ödülü (Sharjah, 2017), davet aldığı misafir sanatçı programları arasında ise Rauschenberg Vakfı (Florida, 2017), SAM Art Projects (Fransa, 2010), Leube (Salzburg, 2005) gibi birçok uluslararası kurum bulunan sanatçının eserleri, Deutsche Bank Koleksiyonu, Center Pompidou Paris, İstanbul Modern, Guggenheim New York ve TBA21 Viyana gibi birçok uluslararası koleksiyonda yer alıyor. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Eviner, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.