Melek Mazici was born in Istanbul and has studied in the State Academy of Fine Arts in Istanbul (1975-1981). She has also graduated from the Academy of Fine arts of Helsinki (1983-1989) and studied in Royal University College of Fine Arts in Stockholm (1989-1990). 

Mazici who is based in Finland since 1981, has lived and worked in London, Helsinki, Stockholm, Paris, Brussels and New York. The artist who has also been granted the Finnish state five-year grant twice (2002 and 2010) has been actively involved in the Finnish art scene. 

Melek Mazici has actively used printmaking, installations and different painting techniques as her medium of expression. She has participated in exhibitions held in Finland, Turkey, United States of America, France, Japan, Germany and Ireland, among others.  

Mazici lists as her sources of inspiration far east cultures and eastern philosophies, among others things. Many of her works featuring landscapes have also drawn inspiration from Icelandic landscapes. 

 

İstanbul’da doğan Melek Mazıcı, 1975-1981 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okumuştur. 1983-1989 yılları arasında ayrıca Helsinki Güzel Sanatlar Akademisi’nde de eğitim gören Mazıcı, 1989-1990 arasında Stockholm’deki Royal University College of Fine Arts’ta eğitimine devam etmiştir.

1981’den beri yaşamını ve çalışmalarını Finlandiya’da sürdüren sanatçı Londra, Helsinki, Stockholm, Paris, Brüksel ve New York’ta yaşamıştır. Finlandiya devleti tarafından iki kere (2002 ve 2010) beş yıllık burs tanınan Mazıcı, Finlandiya sanat ortamının aktif şekilde içindedir.

Melek Mazıcı bir ifade aracı olarak baskı desenler, enstallasyonlar ve farklı resim tekniklerini sanatında etkin bir şekilde kullanmıştır. Finlandiya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Japonya, Almanya ve İrlanda’nın aralarında olduğu dünyanın bir çok noktasında sergilere katılmıştır.

Mazıcı, ilham aldığı pek çok şeyin arasında Uzak Doğu kültürlerini ve doğu felsefesini sayar. Peyzaj görünümlerinin yer aldığı eserlerinin bir çoğunda da İzlanda doğasından esinlenir.