Born in Istanbul, Murat Morova graduated from the Faculty of Fine Arts of Marmara University in 1977. Participated in solo and group shows at Urart Art Gallery from 1988 to 1998. His works began being exhibited at Galeri Nev (Ankara and Istanbul) from 2000’s on.

The subjects and sources, such as the abreast state of the East and the West; the liaison between an indiviudual’s internal and external nature; mysticism, tradition, body, Islam and Sufism form the essence of Morova’s realm of sense. Correspondingly he appeals for the “other” materials in his works; he reproduces non-traditional materials that the industrial society turn into waste, such as nylon, tar and fiberglass.

Among the numerous group shows he’s taken part in are 49th Venice Bienial (2001), 2nd Buenos Aires Bienial-Buenos Aires (2002), “Musulmans” Parc de la Villette-Paris (2004), Triennale Bovisa-Milan (2008), “Istanbul Art Affair”, Frankfurt (2008), “Taswir-Islamische Bildwelten und Moderne”, Martin Gropius Bau-Berlin (2009) and “From Traditional to Contemporary” Istanbul Modern (2010). The artist currently lives and works in Istanbul.

 

İstanbul’da doğan Murat Morova 1977 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1998 yılları arasında düzenli olarak Urart Sanat Galerisi’nde kişisel ve grup sergilerine katıldı. 2000’li yılların başında eserleri Galeri Nev’de (Ankara ve İstanbul) sergilenmeye başladı.

Doğu ve batının bir aradalığı;  bireyin içi–dışı arasındaki ilişki, mistisizm, gelenek, beden, İslam ve tasavvuf gibi konu ve kaynaklar sanatçının anlam dünyasının temelini oluşturur. Buna karşılık olarak eserlerinde “öteki” malzemelere başvurur; sanayi toplumunun atığa dönüştürdüğü naylon, katran, cam elyafları gibi geleneksel olmayan maddeleri yeniden üretir.

Katıldığı gurup sergileri arasında 49. Venedik Bienali (2001), 2. Buenos Aires Bienali (2002), “Musulmanes” Parc de la Villette-Paris (2004), Triennale Bovisa-Milano (2008), “Istanbul Art Affair”, Frankfurt (2008), “Taswir-Islamische Bildwelten und Moderne”, Martin Gropius Bau-Berlin (2009) ve “Gelenekten Çağdaşa” İstanbul Modern (2010) yer almaktadır. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir.