Nazif Topçuoğlu was born in Ankara. He lives and works in Istanbul. He completed his Master’s degree in Architecture at the Middle Eastern Technical University in 1978 and went on to obtain his Master’s in Photography at the Illinois Institute of Techology. Since 1990 he’s held multiple solo shows at Galeri Nev -Istanbul and Ankara as well as group shows as Venice Bienial Turkish Pavillion in Venice (2003)

In his photos are girls – ghastly and often nostalgic, but always suspenseful. Despite their juvenesance and appealling features, none of these girls seem blissful. By contrast with the mundane poses they struck, there’s a melancholic and uneasy air around them, revealing their yearning for what’s now lost. In Topcuoğlu’s works, the direct gaze of the women into the camera, puzzles the viewer to question his state at Voyeurism.

 

Nazif Topçuoğlu Ankara’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 1978 yılında ODTÜ Mimarlık bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1981 yılında ise Illinois Institute of Techology’de Fotoğraf bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 1990 yılından beri Galeri Nev – İstanbul ve Ankara’da düzenlediği kişisel sergilerinin yanı sıra Venedik Bienali Türkiye Pavyonu-Venedik (2003) gibi pek çok grup sergisinde yer aldı.

Fotoğraflarında, solgun ve kimi zaman nostaljik, fakat daima gerilimli bir yanı hissedilen genç kızlar yer alır. Gençlikleri ve alımlı hallerine rağmen, bu genç kadınların hiç biri mutlu görünmez. Günlük uğraşlar gibi gözüken pozlarına tezat bir şekilde ortamda, kızların artık kaybedilmiş olana duydukları özlemi açığa vuran melankolik ve tedirgin edici bir atmosfer mevcuttur. Topçuoğlu’nun eserlerinde genç kadınların objektife direkt bakışları, izleyiciyi şaşırtarak içine düşülen Voyeur durumu sorgulatır.