Nazif Topçuoğlu
Nazif Topçuoğlu

Modern and Contemporary Approaches to Photography In Turkey| Türkiye’de Fotoğrafa Modern ve Çağdaş Yaklaşımlar
Year
: 2016
Place: Istanbul
Pages: 301
Languages:English, Turkish
Publication: Yem Yayın

Ani Çelik Arevyan
Ani Çelik Arevyan

Modern and Contemporary Approaches to Photography In Turkey| Türkiye’de Fotoğrafa Modern ve Çağdaş Yaklaşımlar
Year
: 2016
Place: Istanbul
Pages: 301
Languages: English, Turkish
Publication: Yem Yayın

Nazif Topçuoğlu
Nazif Topçuoğlu

1999-2008
Year: 2009
Place: İstanbul
Pages: 90
Language: Turkish, English
Publication: Galeri Nev Istanbul