Selçuk Demirel is born in 1954 in Artvin. Issued his first drawings during his high school years in Ankara. While continuing with his higher education at Architecture, he draw numerous political drawings, designed posters and brochures for many publications such as the Mimarlık magazine, Cumhuriyet and Politika newspapers, syndicate journals and periodicals. Moved to Paris in 1978 and began publishing his drawings regularly on Le MondeLe Monde diplomatiqueLe Nouvel Observateur. Following the Europe, his drawings commenced to be emitted throughout the USA, appearing on press like The Washington PostThe Wall Street JournalTimeThe New York TimesThe Boston Globe and The Nation.

Exhibited his drawings at solo shows in cities like Ankara, Istanbul, Paris, Duisburg and Rome. Collected his drawings in books steadily. Demirel, whose over thirty drawing albums is published, illustrated just as many books for children and adults.

The artist who still lives and works in Paris, introduces a new, critical approach to global concepts such as the culture, media, economy, politics and nature.

 

Selçuk Demirel 1954 tarihinde Artvin’de doğdu. Ilk çizgilerini Ankara’da lise öğrencisi iken yayınladı. Mimarlık öğrenimine devam ederken,  Mimarlık dergisinde, Cumhuriyet ile Politika gazetelerinde  ve birçok sendika dergi ve gazetesinde politik desenler çizdi. 1978 yılında yerleştiği Paris’te Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel Observateur gibi birçok dergi ve gazetede desenleri düzenli olarak yayınlanmaya başladı. Avrupa’dan sonra The Washington Post, The Wall Street Journal, Time, The New York Times, The Boston Globe, The Nation gibi Amerikan basınının önde gelen yayınlarında yer aldı.

Çizgilerini Ankara, İstanbul, Paris, Duisburg ve Roma’da açtığı kişisel sergiler aracılığı ile sergiledi. Desenlerini düzenli olarak kitaplaştırdı. Otuzun üzerinde desen albümü yayınlayan Selçuk Demirel, bir o kadar sayida yetişkin ve çocuk kitabı resimledi.

Halen Paris’te yaşayan ve çalışmalarını burada sürdüren Demirel, eserlerinde kültür, medya, ekonomi, politika ve doğa gibi global kavramlara eleştirel bir yaklaşım getirir.