Born in 1955 in Ankara, Serdar Arat lives and works in New York. After obtaining his Business Administration degree from the Bosphorous University in 1977, he completed his Master’s in the department of painting at the State University of New York in 1984. The art historian and curator Bill Arning, whom he met during his early years in New York, had been an impulse for exhibiting his works. In addition to the solo shows at Galeri Nev he’s been regularly having since 90’s, other solo shows such as in Kreft Gallery-Ann Arbor (2005), Gallery 1756-Chicago (2007) and Kouros Gallery-New York (2010) were held abroad.

Along with their diverse cultural connotations, the obscurity and the illuminance appear almost as universal metaphores in Arat’s works. Besides incorporating new meanings to the traditional one’s in the common symbolic language of the works, brand new, specific  and peculiar images are being created. In Serdar Arat’s works, the viewer is challenged to establish his own connections, independently of interpretive readings.

1955’te Ankara’da doğan Serdar Arat New York’ta yaşıyor ve çalışıyor. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler bölümünden mezun olduktan sonra 1984 yılında State University of New York’ta resim bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.  Aynı yıllarda tanıştığı sanat tarihçisi ve küratör Bill Arning’in teşviği Arat’ın eserlerini sergilemesinde itici güç oldu. 1990 yılından beri Galeri Nev’de düzenli olarak açtığı kişisel sergilere Kreft Gallery-Ann Arbor (2005), Gallery 1756-Chicago (2007) ve Kouros Gallery-New York (2010) gibi yutdışı sergileri eklendi.

Arat’ın eserlerinde karanlık ve aydınlık farklı kültürel çağrışımlarıyla, adeta evrensel metaforlar olarak belirir. Eserlerin ortak simgesel dilinee geleneksel anlamlara yenilerini katmanın yanı sıra, yalnızca kendine ait olan tuhaf imgeler de yaratılmış olur. Serdar Arat’ın eserlerinde izleyici açıklayıcı metinlerden bağımsız olarak özgür bağlantılarını kurmaya davet edilir.