Born in 1958 in Isparta, Tayfun Erdoğmuş graduated from the State College of Applied Arts with a bachelor’s degree from the department of Painting in 1979. He completed his PhD of Fine Arts at the Marmara University in 1986. He became a professor at the same university in 1997.

In his work, Erdoğmuş defeats the two dimensional nature of the canvas and achieves a third dimension. The “still life” materials he utilizes while creating these layers are composed in utmost calculated and organised fashion, against their presence in the very nature. The artist verges on an attitude that is found in scientific disciplines such as Phytology or Biology. This intellectual and physical effort personifies the artist’s stance against the pace, technique and alienation of the  contemporary art production.

Tayfun Erdoğmuş currently lives and works in Istanbul.

1958 yılında Isparta’da doğan Tayfun Erdoğmuş, 1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doktorasını tamamladı.  1997 yılında yine aynı üniversitede profesörlük ünvanını aldı.

Erdoğmuş, eserlerinde tuvalin iki boyutluluğunu alt ederek üçüncü bir boyuta ulaşır. Bu katmanları oluştururken kullandığı organik “natürmort” malzemeleri doğada olduklarının aksine son derece hesaplı ve organize bir biçimde dizer. Bu tasnifi yaparken Botanik ya da Biyolojideki gibi bilimsel bir tutuma yaklaşır.  Düşünsel ve bedenen açıdan harcanan bu emek, sanatçının güncel sanat üretiminin hız, teknik ve yabancılığına karşı duruşunu temsil eder.

Tayfun Erdoğmuş yaşamını ve çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürüyor.