Fil Gözü Pencerede Uyur / Elephant Eye Sleeps at the Window
Fil Gözü Pencerede Uyur / Elephant Eye Sleeps at the Window
05.10.-27.10.2018

ARAS SEDDIGH

Elephant Eye Sleeps at the Window

Galeri Nev Istanbul will be hosting Aras Seddigh’s third solo exhibition entitled “Elephant Eye Sleeps at the Window” between October 5 – 27, 2018. The exhibition includes various forms of production and materials such as glass, ceramics, metal, photography, print and canvas that enable to follow Seddigh’s thinking and creating practice as a process.

We had firstly met Seddigh’s timeless and space-less figures in her first exhibition “Crossbreeds (2013)”. With her second solo show, “The Mole Cricket and The Night Guard Are Awake (2016)”, the artist’s form of expression has been diversified by adding experimental styles such as video installations, sculpture and an artist book to her existing technique. This time, her third solo show brings together a wide range of materials including glass, metal, ceramics, photographs, canvas and printed texts that represent Seddigh’s way of thinking and her newly developed skills in different methods.

This time, the transition between the mechanic and organic which we see in Seddigh’s paintings are confronted with linear and new, detailed forms. Furthermore, the ceramic forms that emerged in her artistic practice turn into metal and glass sculptures; this process of transition makes suggestions to the viewer regarding the identity change and memory loss through the object’s memory.

The lines written by the artist regarding her personal experience and sections from her production process, are being printed on different materials such as stone, cotton and embossing which try to create a new form of expression between the material and the thinking process of Seddigh while being transformed into original prints.

While Seddigh’s “fictional individual” who’s metaphorically heavy as an elephant sleeps behind her/his fragile window, the personal experience behind every single work and the subconscious of the artist suggest questions that the viewers can relate to themselves individually.

Tehran-born artist Aras Seddigh obtained her Bachelors degree in Computer Sciences from B.S. Asad University. In 2013, she completed her Masters degree in Visual Arts at Sabancı University. Her works have been presented by Galeri Nev Istanbul in art fairs such as Contemporary Istanbul, Art Brussels and Vienna Art Fair. Aras Seddigh lives and works in Istanbul, Turkey.

*

ARAS SEDDIGH

Fil Gözü Pencerede Uyur

Galeri Nev İstanbul, 5-27 Ekim 2018 tarihleri arasında, Aras Seddigh’in üçüncü kişisel sergisi “Fil Gözü Pencerede Uyur”a ev sahipliği yapıyor. Cam, seramik, metal, fotoğraf, baskı, tuval gibi farklı malzemeleri ve üretim biçimlerini kapsayan sergi, sanatçının düşünme ve üretme pratiğinin bir süreç olarak izlenmesine vesile oluyor.

Sanatçının ilk kişisel sergisi “Melezler (2013)”de tanıştığımız zamansız – mekansız figürlere, ikinci sergisi “Danaburnu ve Gece Bekçisi Uyanıklar (2016)”da gördüğümüz video enstalasyon, heykel ve sanatçı kitabını da içeren deneysel üslup eklenerek ifade biçimi çeşitlenmişti. Seddigh’in üçüncü sergisinde bu kez cam, metal, seramik, fotoğraf, tuval ve çeşitli baskı yöntemleriyle yeni bir metin içeren malzeme çeşitliliği, sanatçının düşünme biçimi ve pratikte geliştirdiği yöntemlerle izlediği yolu izleyiciye sunuyor.

Seddigh’in resimlerinde gördüğümüz mekanik ve organik arasındaki geçişler, burada kendilerine yeni detaylar ekleyerek, başkalaşarak daha çizgisel kurgularla ve bazen yeni formlarla karşımıza çıkıyor. Seddigh’in sanatsal pratiğinde ortaya çıkan seramik formların daha sonra metal ve cam heykellere dönüşüm süreci ise, objenin hafızası üzerinden izleyiciyi kimlik değişimi ve hafıza üzerine düşündürmeye dair önerilerde bulunuyor.

Sanatçının hem kişisel deneyimlerini hem de üretim sürecinden kesitler aktardığı ve serginin kurgu sürecinin bir parçası olan satırları ise, taş ve pamuk gibi farklı malzemelerle buluşarak baskılara dönüşürken, düşünceyle malzeme arasında yeni bir ifade biçimi yaratmaya çalışıyor.

Seddigh’in bir fil ağırlığındaki “kurgusal birey”i kırılgan penceresinin arkasında uyurken, her bir işin ardındaki kişisel deneyim ve bilinçaltı da izleyicinin kendisiyle ilişkilendirebileceği türden sorular barındırıyor.

Tahran’da doğan Aras Seddigh, B.S. Azad Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin ardından, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar yüksek lisansını tamamladı. İstanbul’da yaşamakta olan Seddigh’in eserleri Contemporary Istanbul, Art Brussels ve ViennaFair fuarlarında Galeri Nev İstanbul tarafından uluslararası izleyiciyle buluşturuldu.