Bu Dünyaya Ait İzler  / Traces of This World
Bu Dünyaya Ait İzler / Traces of This World
10.01.2014 - 08.02.2014

ANİ ÇELİK AREVYAN’S LATEST SOLO EXHIBITION “TRACES OF THIS WORLD” OPENS AT GALERİ NEV İSTANBUL

Ani Çelik Arevyan’s latest photograph series “Traces of This World” can be seen at Galeri Nev İstanbul opening on January 10. Arevyan’s third solo exhibition at the gallery can be visited until February 8.

Arevyan’s “Traces of This World” series offers a commentary on the effacement of reference to reality in its contemporary understanding. Transpositions between digital and physical realm and the digital compel us to suspect the effort takes an image to ground itself at spatial and temporal levels of experience.  In her latest series Arevyan positions temporality at the core of her work since the predominant visual reference to turbulent movement can only be comprehended with the existence of time. As Arevyan’s photographs problematize our position in time they lead us through a world unknown for us. Repetition and the dream-like status of the figures obscure their relation with reality.

According to Arevyan nor the position of figures in time is determined neither their reality. The floating figures seem to be spinning in a vortex with postures suggesting a falling body in space.  The traces of perpetual movement also pose questions about temporality. Weaving all these queries together Arevyan aims to position photography as a tool through which ontological doubts are reformulated and addressed. The images of models wearing artist’s own clothes are digitally mastered and replicated.  Arevyan’s interference with the figure operates both at the bodily and digital re-mastering levels; through this two-folded artistic gesture Arevyan forms a basis for questioning reality, a hallmark of photography practice in the context of contemporary art.

Ani Çelik Arevyan lives and works in Istanbul. Worked as an editor and director of photography for many years Arevyan also published two photography books “Between Life and Death” and “Duo”. Arevyan’s works are included in many collections including İstanbul Modern and Bibliothéque National de France. Istanbul Modern-Istanbul (2010), Galeri Nev-Istanbul (1998, 2005), Diyarbakır Art Center-Diyarbakir (2005) and Women’s Library-İstanbul (1993) can be listed among the solo shows she’s had. She has also participated in group shows at 8th Contemporary Istanbul (2013), Galerist-Istanbul (2006), Pamukbank Photography Gallery-Istanbul (2002), Galeri Nev Istanbul and Ankara (2000), Sipa Press-Paris (1999), Gallery Agora-New York (1999).

 

ANİ ÇELİK AREVYAN’IN KİŞİSEL SERGİSİ “BU DÜNYAYA AİT İZLER” GALERİ NEV İSTANBUL’DA AÇILIYOR

 

Ani Çelik Arevyan’ın yeni fotoğraf dizisi “Bu Dünyaya Ait İzler” 10 Ocak tarihinden görülebilir. Arevyan’ın Galeri Nev’deki üçüncü kişisel sergisi 8 Şubat tarihine kadar izlenebilir.

Arevyan’ın “Bu Dünyaya Ait İzler” dizisi çağdaş anlayışa göre gerçeklik referansının silinmesi durumuyla ilgili bir yorum önerir. Dijital ve fiziki dünya arasındaki yer değiştirmeler, bizleri görüntünün kendini deneyimlenmiş olanın zaman-mekan bağlamında temellendirmesi için gereken çabayla ilgili kuşku duymaya yönlendirir. Yeni serisinde Arevyan zamana dair olanı işinin merkezinde konumlandırır; fotoğraflardaki baskın görsel referans olan türbülans hareketi ancak zamanın varlığı hesaba katıldığında kavranabilir. Arevyan’ın fotoğrafları zaman içindeki konumumuzu sorgularken bizleri bilinmeyen bir dünyaya yönlendirir.  Figürlerin rüya gibi halleri ve tekrarlanışları gerçeklikle kurdukları bağı belirsizleştirir.

Arevyan’a göre “Bu Dünyaya Ait İzler” dizisindeki figürlerin zaman boyutunda nerede oldukları belli olmadığı gibi gerçek olup olmadıkları da belli değildir.  Uçuşan figürler uzayda düşen bedenleri anımsatan duruşlarıyla bir girdapta sürekli dönüş halinde gibidirler. Sürekli hareketin izleri zaman ve geçicilikle ilgili sorular ortaya koyar.  Arevyan tüm bu sorgulamaları iç içe düşünerek fotoğrafı, varoluşsal kuşkuları yeniden formüle eden ve bu kuşkulara yön veren bir araca dönüştürmeyi amaçlar. Modellerin görüntüleri, yeniden düzenlemeler ve yinelemelerle sunulur. Arevyan’ın figüre yönelik müdahaleleri hem modeli yönlendirme hem de dijital, yeniden düzenleme düzeylerinde işler; bu çift katmanlı estetik jest Arevyan’ın fotoğraf pratiğinin güncel sanat alanındaki belirleyici özelliklerinden biri olan gerçekliğin sorgulaması için bir temel teşkil eder.

Ani Çelik Arevyan İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Uzun yıllar fotoğraf editörlüğü ve fotoğraf yönetmenliği yapan Arevyan’ın “Between Life and Death” ve “Duo” isimli iki fotoğraf kitabı da bulunuyor. Arevyan’ın eserleri aralarında İstanbul Modern ve Bibliothéque National de France‘ın da bulunduğu pek çok koleksiyonda yer alıyor.  Kişisel sergileri arasında İstanbul Modern-İstanbul (2010), Galeri Nev-İstanbul (1998, 2005), Diyarbakır Sanat Merkezi-Diyarbakır (2005) ve Kadın Eserleri Kütüphanesi-İstanbul (1993) sayılabilir. Katıldığı grup sergileri arasında ise 8th Contemporary İstanbul (2013), Galerist-İstanbul (2006), Pamukbank Fotoğraf Galerisi-İstanbul (2002), Galeri Nev İstanbul ve Ankara (2000), Sipa Press-Paris (1999), Gallery Agora-New York (1999) bulunmaktadır.