Dem Bu Dem
Dem Bu Dem
05.10.2001 - 30.10.2001

Murat Morova’nın yeni çalışmalarından oluşan sergi 5 Ekim 2001 tarihinde İstanbul Galeri Nev’de açılıyor. Sanatçı “Dem Bu Dem” adını verdiği sergisinde, daha önceki sergilerinde kullanageldiği temaları yeniden gündemine alıyor. Daha önce açtığı bu sergilerine “Remz”, “Nafile Yazılar”, “Yalan Dünya”, “Uryan”, “Dil+Suret” gibi başlıklar koyan sanatçı bu sergide de yine tasavvuf geleneğini çağdaş sanatın tüm öğeleriyle birleştirerek sunuyor. Geçtigimiz yıllarda “Minimal/Maximal”, “Ruh ve Beden için Çoğaltmalar” ve “Bellekten Modernliğe” adlı grup sergilerine katılan sanatçının eserleri son olarak Venedik Bienali kapsamındaki “Kokulu Bahçe” adlı sergide yer aldı. Murat Morova’nın geçmiş ve günümüz heterodoks ikinografisinin buluştuğu kesitleri tartıştığı, Bektaşilik’teki döngüsel zamanı gündeme getirdiği ve muhalif ikonografiyi bugünle örtüştürdüğü Galeri Nev’deki sergisi 30 Ekim 2001 tarihine kadar açık kalacak.