Biophilia II
Biophilia II
28.11.2014 - 03.01.2015

ELVAN ALPAY’S NEW SOLO EXHIBITION “BIOPHILIA II” OPENS AT GALERİ NEV İSTANBUL

 

Elvan Alpay’s new solo exhibition “Biophilia II” opens at Galeri Nev İstanbul on 28th of November.  Exhibition continues until January 3rd.  Through the installation formed by resemblances and contrasts between compositions Elvan Alpay invites the audience to a surreal natural cosmos with her new series “Biophilia II”.

The title of the exhibition “Biophilia” is the definition of the vital connection between human beings and other creatures proposed by sociobiologists O. Wilson and Stephen R. Keller in their “Biophilia Hypothesis”.  Through her work Alpay emphasizes that our relation with bio-diversity constitutes the guiding principle in determining the major questions of human existence.

As the culture of “looting” intensifies in the name of progression and welfare in today’s world, the importance of thinking about nature increases in equal way; our relation with nature constitutes the basis for our cultural, ethical and political identity.  Elvan Alpay’s “Biophilia II” is a eulogy for the nature’s remedial, regenerative influence and immense diversity.

The installation of “Biophilia II” offers an opportunity for the audience to observe Alpay’s aesthetic understanding based on diversifying and multiplying the same form rather than repeating it.  Works in the exhibition are compositions of acrylic drawings on polyester film applied as layers upon each other.

Elvan Alpay was born in Ankara, she lives and works in Istanbul. After graduating from the Marmara University in 1990 she completed her Master’s of Fine Arts at the same university. She had solo shows at Galeri Zon-Ankara (1990, 1992) and Galeri Nev Istanbul and Ankara (1997, 2001, 2005, 2009). She also participated at numerous group shows at Arkeon Galeri-Istanbul (1992), Galeri BM-Istanbul (1993, 1996), AKM-Istanbul (1996), C.A.M Galeri-Istanbul (2002) and Galeri Nev-Istanbul (2005, 2010).

 

ELVAN ALPAY’IN YENİ SOLO SERGİSİ “BIOPHILIA II” GALERİ NEV İSTANBUL’DA AÇILIYOR

 

Elvan Alpay’ın yeni solo sergisi “Biophilia II” 28 Kasım’da Galeri Nev İstanbul’da açılıyor.  Sergi 3 Ocak 2015 tarihine kadar görülebilir.  Elvan Alpay kompozisyonlar arasındaki benzeşim ve zıtlıklar üzerinden kurgulanan sergi yerleştirmesiyle izleyiciyi “Biophilia” serisiyle oluşturduğu gerçek üstü doğa evrenine davet ediyor.

Sergiye ismini veren “Biophilia”, sosyobiolojinin önde gelen düşünürlerinden Edward O. Wilson ve Stephen R. Kellert’ın ” Biophilia Hipotezi” adlı çalışmada öne sürdüğü, insanlar ve diğer canlılar arasında var olan hayati bağın tanımıdır. Alpay çalışmalarıyla bio-çeşitlilikle olan ilişkimizin insan varoluşunun temel sorunlarını belirlemedeki yol göstericiliğini vurguluyor.

İlerleme ve refah adına  “talan” kültürünün sürekli şiddetini arttırdığı günümüzde, doğa üzerine düşünmek önemini de o oranda arttırıyor , onunla kurduğumuz ilişki tüm kültürel, ahlaki ve politik kimliğimizin temelini oluşturuyor.  Elvan Alpay’ın “Biophilia II” sergisi doğanın sağaltıcı, iyileştirici etkisine ve sonsuz çeşitliliğine bir övgü niteliği taşıyor.

“Biophilia II” sergi yerleştirmesi Alpay’ın aynı formun çoğaltılması , tekrarı yoluyla değil aynı formun çeşitlendirilerek farklılaştırılarak çoğaltılmasıyla ürettiği estetik anlayışı gözlemlemek adına izleyicilere yeni bir olanak sunuyor. Sergide yer alan çalışmalar polyester film üzerine yapılmış likid akrilik desenlerin, katmanlar halinde üst üste getirildiği tual kompozisyonlarından oluşuyor.

Elvan Alpay Ankara’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 1990 yılında Marmara Üniversitesi’ni bitirdikten sonra 1992’de yine aynı üniversitede Güzel Sanatlar Yüksek Lisansını tamamladı. Galeri Zon-Ankara (1990, 1992) ve Galeri Nev İstanbul ve Ankara’da (1997, 2001, 2005, 2009, 2012) kişisel sergiler açtı. Arkeon Galeri-İstanbul (1992), Galeri BM-İstanbul (1993, 1996), AKM-İstanbul (1996), C.A.M Galeri-İstanbul (2002) ve Galeri Nev İstanbul’da (2005, 2010) çeşitli gurup sergilerine katıldı.