Fluxes of Girls on Europe
Fluxes of Girls on Europe
05.11.2010 - 04.12.2010

İnci Eviner at Galeri Nev İstanbul

The exhibition introducing the artist’s video work titled “Fluxes of Girls on Europe” will open on the 5th of November

Gallery Nev Istanbul hosts the new video work of Inci Eviner; Girls in Europe for the second exhibition held in the 2010-2011 season.

Once again, İnci Eviner invites the viewers to the secure environment of visuality, yet exposing them to surprises. The seductive appeal of the moving pictures viewed at first sight, gradually turns into uncanny traps. The viewer can only experience the unique language of Eviner by unraveling step by step the layers of meaning hidden in the picture. As for the uncanny experience, one feels the traces of curiosity, terror, love, entertainment, hope, shy girls, custom murders and birds’ nests.

In her recent video works titled New Citizen and Harem, İnci Eviner developed a unique language. For this new quest which might be defined as moving picture, the artist says; “It is an action against the symbolic order of the stable image. Whatever it is, the stable image can be trapped by symbolism or a kind of iconography. On the other hand, when the body makes an uncanny movement which is against its look and stand, and when we perceive it with temporary gestures, some other kind of energy is revealed”.

In Emre Baykal’s words, Inci Eviner “…whose artistic career is concurrent to and progressing at the same pace with the development process of Turkish contemporary art, does not take nourishment from the discourses and sources accelerating the process, and in this way, follows its own unique and individual course with persistence, rather than being parallel to this process…”. In 2009, the artist exhibited Harem in Lille and New Citizen at the Paris Mac/Val Museum. Later on, Harem was exhibited in Gallery Nev İstanbul and the Whitechapel Gallery in London. Having exhibited her recent works at the Vienna Art Fair, Mario Mauroner Gallery in Vienna and TBA21, Eviner participated in various exhibitions in the Philadelphia Museum of Art and Bonniers Konsthall in Stockholm. New Citizen was included in “From Traditional to Contemporary” exhibition at İstanbul Modern. The video work she produced on the European Union Parliament building is still on display at Busan Biennial in Korea.

Eviner makes the following comment on her new visual language which she developed after working for a long time: “There is nowhere in the world that we can feel secure and our minds are also insecure… Perhaps, there has never been one except for some illusions. When I observe which political visions are developed against these, I see that there has been no progress made and I continuously get disappointed. I am trying to view our own realm of existence… I am trying to reveal the violence hidden in our behaviors involved in our limited humane actions. What happens in our naked daily lives among all these?.. I am trying to capture those very gestures through the strategies like dining, table, family, jostling and shoving each other, malice, tenderness, sexuality, treason and conspiracies.”

For Girls in Europe, Eviner utilizes the European map as space for the work: “…I am investigating how space shapes our lives with its memory and structure. As an extension of the body, space interests me. I am trying to discover how power operates on our bodies and changes them. Therefore, I prefer moving images and pursue this question; could this state become a new opportunity for resistance? By destroying the codes of already existing spaces, I am providing a space for ‘existence’. I am not creating an abstracted space or image. I am working with given spaces because those spaces are living spaces shaped by a certain school of thought. You see, that rational thought is standing against what I consider irrational and subconscious!”

Girls in Europe is part of a series of works which started in Lille and went on with the exhibition at Mac/Val Museum. The work searches for a new position for the other while it tries to create a realm of existence for the individual between the law and violence. For Eviner, Europe is an ‘idea’ that we have to confront with since it produces discourses and representations, makes definitions and judgments. At the same time, this is the result of an inevitable argument for our own identity. In Girls in Europe, the European continent is invaded by girls from North Africa, unknown corners of the world and Anatolia, who ridicule borders, challenge and demand living spaces. As in Harem, in this fiction, Eviner takes up the comeback of the suppressed and the freedom of expression she allows to each girl, sometimes as the expression of violence and sometimes of joy. The viewers who spend some time with these moving pictures produced with the video technique can join the narrative by establishing their own form of perception and discover the new forms of energies among the gestures. The fact that there is no linear or hierarchic narrative forces us to join this energy. This unexpected meeting of video and painting adds a new dimension to pictorial narrative.

The exhibition which opens on Friday, 5th of November will last until Saturday, 4th of December. Gallery Nev Istanbul is open every day from 11:00-18:30 except Sunday/Monday. Please contact for more information and visuals.

İnci Eviner Galeri Nev İstanbul’da

Sanatçının Kızlar Avrupa’da adlı video çalışması 5 Kasım’da sergileniyor

Galeri Nev İstanbul 2010-2011 sezonunun ikinci sergisinde İnci Eviner’in yeni video çalışması Kızlar Avrupa’da’ya ev sahipliği yapıyor.

İnci Eviner bir kez daha izleyiciyi görselliğin güvenli ortamına davet ederken süprizlerle karşı karşıya bırakıyor. Hareketli resmin ilk bakışta insanı baştan çıkaran çekiciliği bir süre sonra tekinsiz tuzaklara dönüşüyor. İzleyici, ancak, bu gerilimi, resmin içine gizlenmiş anlam katmanlarını adım adım çözerek Eviner’in özgün dilini deneyimleyebiliyor. Bu tekinsiz deneyim ise, merakın, terörün, aşkın, eğlencenin, umudun, utangaç kızların, töre cinayetlerinin ve kuş yuvalarının izlerini taşıyor.

İnci Eviner son yıllarda ürettiği Yeni Vatandaş ve Harem adlı video çalışmalarında kendine özgü bir dil geliştirdi. Eviner geliştirdiği bu hareketli resim diyebileceğimiz yeni arayışı için “Durağan imgenin sembolik düzenine karşı bir hareket bu. Her ne olursa olsun duran bir imge sembolizm veya bir tür ikonografinin tuzağına düşebilir. Oysa, gövdenin görünüşüne ve duruşuna aykırı, tekinsiz bir hareket yapıldığı zaman, gövdeyi geçici jestlerle algıladığımızda çok başka bir enerji ortaya çıkıyor.” diyor.

Emre Baykal’ın deyişiyle “…sanatsal kariyeri Türkiye çağdaş sanatının gelişim süreciyle eşzamanlı ve başabaş bir hızda ilerlemekle birlikte ona ivme veren söylem ve kaynaklardan beslenmemiş, bu sürece koşut olmaktan ziyade, inatla kendi özgün ve bireysel seyrini takip eden…” İnci Eviner 2009 yılında Lille’de Harem ve Paris Mac/Val Müzesi’nde Yeni Vatandaş adlı eserlerini sergiledi. Harem daha sonra İstanbul Galeri Nev’de, ardından Londra’da Whitechapel Gallery’de sergilendi. Son dönem çalışmalarını Viyana Sanat Fuarında, yine Viyana’da Mario Mauroner Galerisi ve TBA21’de sergileyen Eviner daha sonra Philadelphia Museum of Art ve Stockholm Bonniers Konsthall’deki çeşitli sergilere katıldı. Yeni Vatandaş adlı eseri İstanbul Modern’de Gelenekten Çağdaşa sergisinde yer aldı. Avrupa Parlamento binasıyla ilişkin gerçekleştirdiği video çalışması ise halen Kore’de Busan Bienali’nde sergilenmekte.

Uzun zamandır çalışıp geliştirdiği yeni görsel dili için Eviner şöyle diyor: “Dünyada kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir yer yok ve zihnimiz de güvenli değil… Belki de hiç olmadı, sadece bazı yanılsamalar vardı… Bunların karşısında hangi politik vizyonlar geliştirildiğine baktığımda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini görüyor ve sürekli hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendi varlık alanımıza bakmaya çalışıyorum… Kendi sınırlı insani eylemlerimize bulaşmış davranışlarımızda saklı şiddeti ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bütün bunların arasında çıplak gündelik yaşantımızda neler oluyor? Yemek yeme, sofra, aile, birbirini itip kakma, fesatlık, şefkat, cinsellik, hainlik, komplolar gibi stratejiler üzerinden işte o jestleri yakalamaya çalışıyorum.”

Kızlar Avrupa’da adlı çalışmasında mekan olarak Avrupa haritasını seçen Eviner verili mekan seçimleri için şöyle diyor : “…Mekanın yaşantımızı, hafızası ve yapısıyla nasıl şekillendirdiğini araştırıyorum. Bedenin bir uzantısı olarak mekan beni ilgilendiriyor. İktidarın gövdelerimize nasıl işlediğini, onu nasıl değişime uğrattığını keşfetmeye çalışıyorum. Bu yüzden hareketli imgeyi tercih ediyorum ve şu sorunun peşine düşüyorum: bu durum, direniş için yeni bir olanak olabilir mi? Varolan mekanların kodlarını bozup ‘varlık’ için yer açıyorum. Bunun için soyutlanmış bir mekan ve bir imge yaratmıyorum. Verili olan mekanlarla çalışıyorum çünkü o mekanlar belli bir düşünce sistemiyle şekillenmiş yaşam alanlarıdır. İşte o rasyonel düşünce benim için irrasyonel olanın, bilinçaltına ait olanın karşısında duruyor!”

Kızlar Avrupa’da Lille’de başlayan ve Mac/Val Müzesindeki sergiyle devam eden yasa ve şiddet arasında bireye bir varlık alanı yaratmaya çalışırken ötekine yeni bir konum araştıran bir dizi yapıttan biri. Eviner için Avrupa söylemler ve temsiller üreten,tanımlayan ve yargılayan olarak yüzleşmemiz gereken bir ‘idea’. Bu aynı zamanda kendi kimliğimiz için kaçınılmaz bir tartışmanın sonucu. Kızlar Avrupa’da çalışmasında Avrupa kıtası, Kuzey Afrika’dan ve dünyanın bilinmeyen köşelerinden ve Anadolu’dan, sınırları alaya alan, meydan okuyan yaşam alanları talep eden kızların işgaline uğrar. Bu kurguda Eviner Harem’de olduğu gibi bastırılanın geri dönüşünü, herbir kıza tanıdığı ifade özgürlüğünü bazen şiddetin bazen de neşenin dışa vurumu olarak ele alır. Video tekniği ile gerçekleştirilmiş bu hareketli resimlerin içinde bir süre vakit geçiren izleyici kendine göre bir algılama biçimi oluşturarak anlatıya katılabilir ve jestler arasında yeni enerjileri keşfedebilir. Çizgisel ve hiyerarşik bir anlatının olmaması bizi de bu enerjiye katılmaya zorlar. Video ve resmin bu beklenmedik buluşması resimsel anlatıya yeni bir boyut katar.

5 Kasım Cuma günü açılacak olan sergi 4 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilir. Galeri Nev İstanbul Pazar/Pazartesi hariç her gün saat 11:00-18:30 arasında açıktır. Lütfen daha fazla bilgi ve görsel için iletişim kurunuz.


PRESS RELEASE