Gelecekteki İlkel / Future Primitive
Gelecekteki İlkel / Future Primitive
11.11 - 30.12.2016

 

Future Primitive by
GÖKÇEN DİLEK ACAY

Galeri Nev Istanbul is pleased to present the first solo exhibition of Gökçen Dilek Acay. In her solo show titled Future Primitive, Acay brings together works in different mediums, connected with her extensive research on the evolution of Homo sapiens and notion of power. She employs an unusual variety of media, such as hair, soap, crochet and mechanical sculptures, through which she creates an environment that interlaces the organic and the inorganic, the animate and the inanimate. Acay invites the viewers to contemplate the origin, the past and the possible future of human kind.

Instead of limiting her works as mere art objects, Acay presents them as archeological artefacts from a natural museum. Inspired by the history of Homo sapiens′ emergence, the artist examines the notions of authority, obedience, hierarchy and control mechanisms.

Prologue, the sculpture of a half human-half monkey figure holding an apple with its skillful hands, greets the viewers of the show. The widespread symbol of creation, “apple” refers to the dawn of human domination over objects. Through this symbol Acay investigates the possibility of an alternative image for the origin of mankind and civilization.

Accompanied by Acay′s proposal of an alternative reading of the history of humankind, viewers encounter the intertwined crooked figures of genderless bodies. They stumble on the fossil-like skeleton figures drawn on soap bars with hair. The three mice sculptures with varied features bring into mind animals that have been slaves of scientific experiments. The publicly known mouse with an unusual ear grown its back evoke images of other species put through mutation due to chemical incidents. With its barely moving tail, The Animal Furniture allows viewers to reflect on power connotations that the act of taking a seat represents.

While encouraging viewers to consider the evolution of power, Acay provides a space to contemplate the future. She highlights the relations of hierarchy and power between mankind and animals. She aims to reveal how man′s relentless urge to objectify, and the way he interacts with other people is reflective of his relationship with animals.

Born in Istanbul in 1983, Gökçen Dilek Acay graduated from Department of Music at Yıldız Technical University in Istanbul at 2009. In 2012, she completed her Masters degree in Fine Arts at Bauhaus University in Weimar. Acay was selected to Cite International des Arts, a prestigious artist residency in Paris in 2015. She was awarded 3rd Honorable mention in “New Generation Young Contemporary Artists in Turkey”, a competition organized by Saint Pulchérie Highschool. Acay′s works have been displayed in art fairs such as Contemporary Istanbul and Art Brussels by Galeri Nev Istanbul. Acay continues her practices in artist residencies and independent projects through different parts of the globe.

Gelecekteki İlkel
GÖKÇEN DİLEK ACAY

Galeri Nev İstanbul, Gökçen Dilek Acay’ın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Gelecekteki İlkel başlıklı sergisinde Acay, kapsamlı araştırmalarında odaklandığı, insan türünün ve gücün evrimi konularını, farklı mecralarda ürettiği eserlerinde bir araya getiriyor. Saç, sabun, tığ işleme ve mekanik heykel gibi tekniklerle üreten sanatçı, organik ve inorganiğin, hareketli ve cansız objelerin iç içe geçtiği bir dünya yaratıyor. Seyirciyi bu dünyada insan varoluşunun başlangıcı, geçmişi ve olası geleceği üzerinde düşünmeye davet ediyor.

Acay eserlerini bir sanat objesi olarak sınırlamak yerine, onları günümüze taşınmış arkeoloji veya doğa müzesi parçaları olarak sunuyor. Homo sapiens türünün ortaya çıkış tarihinden etkilenen sanatçı, otorite, itaat, hiyerarşi ve kontrol mekanizmaları konularını inceliyor.

Ziyaretçiyi yarı insan-yarı maymun bir figürün becerikli elleriyle kavradığı elmaya işaret eden Prolog eseri karşılıyor. Yaradılışın sembolü olan “elma”,  insanoğlunun objeler üzerindeki hakimiyetinin başlangıcına gönderme yaparken, insanlık ve medeniyete dair alternatif bir başlangıç tahayyülünü araştırıyor.

İnsanlık tarihine dair alternatif bir okuma önerisiyle karşılaşan ziyaretçi, deforme olmuş, cinsiyetsiz bedenleriyle birbirlerine sarılan figürleri görür. Sabun üzerine saçlar ile çizilmiş iskelet biçimlerinin, fosilleri andıran objelerine rastlar. Farklı özellikleri ile öne çıkan üç fare heykelciği, bilimin köleleri olarak kullanılan deney hayvanlarını akla getirir. Bir organ nakli deneyi amacıyla sırtında oluşturulan kulak ile haberlere konu olan fare, kimyasal zehirlenmeler sonucunda mutasyona uğrayan diğer canlıları seyirciye anımsatmayı umar. Kuyruğu belli belirsiz hareket eden Hayvan Mobilya, oturma eyleminin temsil ettiği güç pozisyonunu düşünmeye iter.

Acay, erkin evrimi hakkında düşünmeye olanak sağlarken, bizi olası geleceğe dair düşünmeye itiyor. İnsanların hayvanlarla arasındaki güç ve hiyerarşi ilişiklerine dikkat çekiyor. Bu ilişkideki objeleştirme dürtüsünün benzerinin, insanların birbirleriyle olan ilişkilerine tezahürünü görünür kılmayı amaçlıyor.

1983 yılında İstanbul’da doğan Gökçen Dilek Acay, 2009’da Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik bölümünde keman lisansını tamamladı. 2012’de Bauhaus University Weimar’da Güzel Sanatlar yüksek lisansından mezun oldu. 2015 yılında Paris’teki Cite International des Arts konuk sanatçı programına seçildi. Sainte Pulchérie Lisesi tarafından düzenlenen “Türkiye’den Yeni Nesil, Genç Çağdaş Sanatçılar” yarışmasında üçüncülük ödülünü kazandı. Contemporary Istanbul ve Art Brussels Sanat fuarlarında Galeri Nev İstanbul standlarında yer aldı. Acay çalışmalarını farklı ülkelerde katıldığı sanatçı programları ve bağımsız projelerle devam ettirmektedir.