Kitap / Book
Kitap / Book
11.09.2013 - 26.10.2013

A NEW EXHIBITION BY ALİ KAZMA “BOOK” AT GALERİ NEV İSTANBUL

Books resist and channel out the noise of the world. When I read, the constant, oppressive murmuring of the world is replaced by a clear voice coming from a substantial source.

Ali Kazma

The first photograph exhibition by Ali Kazma in Turkey: “Book” opens at Galeri Nev Istanbul on September 11.  The works in the exhibition were compiled from the archive of Ali Kazma comprised of more than eight thousand photographs taken in libraries, bookshops, print houses, bookbinderies and many other places related to books by curator Régis Durand.   Alongside the exhibition, a book with Régis Durand’s text on Ali Kazma’s work will also be presented to the audience.

Photographs organized around thematic categories by Régis Durand invite the audience to reconsider the production processes of books and the nature of places at which readers and books meet.

According to Régis Durand, Ali Kazma whose art is about work as such only in appearance aims to make the activity of reading visible through photography. His focus on the materiality of the book is of course a way of reducing the strangeness and alterity rooted in the nature of books.  But it is also a way of bringing the work into a world with which Kazma is familiar, that of production, know-how and precision.  The book photographed by Kazma is not an empty or anonymous shell, it is a flesh-and-blood object that lives in the particular biotope that is the library, where it has its assigned place, a place that makes sense in this ensemble, and does not consist in simply occupying a certain space. Ali Kazma’s materialist vision of the world of the book dialectically refers to what grounds it, that is to say, the inner life of books and the energy of knowledge.

The presentation of the book project “Recto-Verso” published by édition Take 5 and realized in collaboration with Ali Kazma, Alberto Manguel, Philippe Apeloig and Jean-Luc Honegger took place during Paris Photo 2012. “Recto-Verso” included a compilation of photographs from Ali Kazma’s archive on which the artist had been working more than three years at that time. The artist has been continuing to add to his archive since then. A copy of the limited edition book is included in Prints & Illustrated Books Collection at MoMA in New York beside many other international collections.

Exhibition can be visited at Galeri Nev İstanbul until October 26.

Born in 1971 in İstanbul, Ali Kazma received his master’s degree from New School in New York.  After his return in 2000, Kazma still lives and works in İstanbul.  The videos in Kazma’s Obstructions series are concerned with fundamental questions related to human labor and activities.  The artist has shown his works in İstanbul Biennial (2001, 2007, 2011), Havana Biennial (2006), Lyon Biennial (2007) and Sao Paulo Biennial (2012) as well as contemporary art institutions like Tokyo Opera City (2001), Platform Garanti, Istanbul (2004), Istanbul Modern (2004) and San Francisco Art Institute (2006).  With his new video series prepared for the 55th Venice Biennial “Resistance”, Kazma directed his artistic interest to exploring the body as a potential platform for resistance.

With an extensive history of curating and organizing exhibitions on photography, Régis Durand has also written many essays and articles on contemporary art and photography for numerous publications including Art Press Magazine and L’Architecture d’Aujourdhui.  Régis Durand directed contemporary art institutions like Centre National de la Photographie and Jeu de Paume in Paris between 1996-2006. He now works as an independent curator and critic.

ALİ KAZMA’NIN YENİ SERGİSİ “KİTAP” GALERİ NEV İSTANBUL’DA

“Kitaplar dünyanın gürültüsüne direnir. Okurken, dünyanın devamlı ve bunaltıcı homurtusunun yerine değerli bir kaynaktan gelen duru bir ses duyarım.”

Ali Kazma

Ali Kazma’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk fotoğraf sergisi olan “Kitap” 11 Eylül tarihinde Galeri Nev İstanbul’da açılıyor.  Küratörlüğünü Régis Durand’ın üstlendiği sergi, Ali Kazma’nın kütüphaneler, kitabevleri, matbaalar, ciltevleri ve kitapla ilgili birçok mekanda çektiği sekiz bini aşkın fotoğraf arşivinden derlendi. Sergiyle birlikte metnini Régis Durand’ın yazdığı “Kitap” da izleyicilere sunulacak.

Durand’ın tematik kategorilerle düzenlediği fotoğraflar kitapların üretim süreçleri ve kitapların okurlarla buluştuğu mekanların doğası üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Durand’a göre emeğin görünür halini eserlerinin odak noktasına yerleştiren Ali Kazma,  sergide yer alan fotoğraflarla okuma faaliyetini gösterilebilir kılmaya girişir. Kazma’nın fotoğraflarında kitabın maddi özelliklerine yönelen dikkat kitapların doğalarından kaynaklanan yabancılığı ve ötekiliği zayıflatır. Bu dikkat aynı zamanda kitabı Kazma’nın aşina olduğu bir dünyaya; emeğin, teknik becerinin ve kesinliğin dünyasına taşımaya yarar.   Ali Kazma’nın fotoğrafını çektiği kitap boş ya da isimsiz bir kabuk değildir, neredeyse etten kemikten yapılma bir nesnedir ve kendisine ayrılmış bir yerin olduğu, adına kütüphane denen o özel ortamda yaşar. Ona ayrılan yerde, o bütünün içinde anlam kazanır.  Kazma’nın kitap evrenine yönelik maddeci bakışı kitapların içsel yaşamına, içerdikleri bilgi ve düşünce enerjisine diyalektik göndermelerle şekillenir.

Ali Kazma’nın dört yıldır üzerinde çalıştığı ve halen geliştirmeye devam ettiği fotoğraf arşivinden derlenen bir seçkinin yer aldığı, Alberto Manguel, Philippe Apeloig ve Jean-Luc Honegger işbirliğiyle, édition Take 5 tarafından yayına hazırlanan “Recto-Verso” isimli kitabın sunumu Paris Photo 2012 kapsamında gerçekleştirilmişti. Sınırlı sayıda basılan “Recto-Verso” başta New York’ta bulunan Çağdaş Sanatlar Müzesi (MoMA) Baskı ve Resimli Kitap Koleksiyonu (Prints & Illustrated Books Collection) olmak üzere pek çok uluslararası koleksiyona dahil edildi.

Sergi 26 Ekim tarihine kadar Galeri Nev İstanbul’da görülebilir.

1971 yılında Istanbul’da doğan Ali Kazma New York’taki New School’da yüksek lisansını tamamladı.  2000 yılında İstanbul’a dönen Kazma hala İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.  Kazma’nın “Engellemeler” serisinde yer alan videoları insan faaliyeti ve emeğiyle ilgili temel sorular etrafında şekillenir. Sanatçının yapıtları İstanbul Bienali (2001, 2007, 2011),  Havana Bienali (2006), Lyon Bienali (2007) ve Sao Paulo Bienali’nde (2012), Tokyo Opera City (2001), Platform Garanti, Istanbul (2004), Istanbul Modern (2004) ve San Francisco Art Institute (2006) gibi kurumlarda sergilendi. 55. Venedik Bienali için hazırladığı yeni video serisi  “Rezistans” ile sanatçı bedenin direniş ve varoluş olanaklarını araştırmaya yöneldi.

Şimdiye dek pek çok fotoğraf sergisini küratörlüğünü üstlenmiş olan Régis Durand uzun yıllar Art Press dergisi için fotoğraf eleştirileri de yazdı. Durand 1996-2006 yılları arasında sırasıyla Paris’teki Centre National de la Photographie ve Jeu de Paume gibi güncel sanat kurumlarında direktörlük görevlerini de üstlendi.