Aynı Anda, Başka bir Yerde… / Meanwhile, Elsewhere …
Aynı Anda, Başka bir Yerde… / Meanwhile, Elsewhere …
27.02.2015 - 04.04.2015

MEANWHILE, ELSEWHERE…

Nermin Er’s fourth solo exhibition “Meanwhile, Elsewhere…” is opening at Gallery Nev Istanbul on February 27.

Nermin Er graduated from Mimar Sinan University, Sculpture Department in 1995. In her exhibitions at Gallery Nev to date, she composed her imagined realms with paper by blending our imagination with humor; and created “moments” taken from daily life or broken off from a dream world.

In order to define the artistic practice and the works of the artist, Ahu Antmen uses the following words: “We can characterize Nermin Er as a contemporary interpreter of tradition who has connections to craft but does not flaunt her mastery; revealing the fact that she carries nature in her mind merely as an imaginary atmosphere while creating ‘landscapes’ like any urban dweller. While reminding the shadow theaters of the past, she puts forth the fact that she is eventually amongst the “children of cinema”.

In Nermin Er’s works that blend craft, imagination, humor and romanticism, we see scenes from a fairytale-like world. Owing to their simultaneous display and lighting manner, the selected scenes point approximately to the same time – thus in one respect we become acquainted with what goes on in different places at the same time.

As we continue looking at very familiar scenes, which we feel certain that carry traces of places we know from before, we suddenly realize we are mistaken. Without even realizing, we store up thousand of images in our visual memory starting from childhood such as objects, places, scenes etc. When encountering a new image, our minds tend to compare or match it with the existing ones.

In her exhibition “Meanwhile, Elsewhere…”, Nermin Er offers a series of scenes and like a memory exercise she compels us to remember what we have in our memory and compare them with these images. In the light of these imaginary and somewhat sorrowful scenes, she creates an opportunity for us to catch traces from our past, the current day and the lost times.

In these scenes that are reminiscent of the fairytales of our childhood, nature transforms into a kind of a symbol of expression. Away from the traces of urban living and offering almost an imaginary opportunity of escape, these works originally hold an aesthetical dimension that the artist borrows from cinema and animation. The works take on the order of “moving image” which constitutes the visual language of the cinema, television and digital media age. In the images that give the impression of frames teared off from an animation movie sequence, the narration is expected to develop in the mind of the viewer.

“Meanwhile, Elsewhere…” will be on view at Gallery Nev Istanbul through April 4, 2015.

 

AYNI ANDA BASKA BİR YERDE…

Nermin Er’in dördüncü kişisel sergisi “Aynı Anda Başka Bir Yerde…” 27 Şubat’ta İstanbul Galeri Nev’de açılıyor.

1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nden mezun olan Nermin Er, bugüne kadar Galeri Nev’de açtığı sergilerde hayalini kurduğu dünyaları kağıtla yaratarak, hayal gücümüzü mizahla harmanlayarak yeni dünyaları keşfetti, gündelik hayattan alınma ya da düş dünyasından kopma “an“lar yarattı.

Ahu Antmen sanatçının çalışma yöntemini ve eserlerini tanımlarken şöyle diyor: “Nermin Er’i, zanaatla bağı olan ama maharet gösterisine kalkışmayan, eskinin gölge tiyatrolarını anımsatırken sonuçta bir sinema çocuğu olduğunu ya da ‘manzara’ üretirken doğayı her kent insanı gibi zihninde ancak hayali bir atmosfer gibi taşıdığını ortaya koyan çağdaş bir gelenek yorumcusu olarak niteledirebiliriz.”

Nermin Er’in el becerisi, hayalgücü, mizah ve romantizmi birleştiren işlerinde masalsı bir dünyadan kareler görüyoruz. Seçilen manzara parçaları, aynı anda sergileme biçimi ve kullanılan aydınlatma sistemi nedeniyle, bize yaklaşık olarak aynı zamanı işaret ediyor, böyle olunca, bir bakıma aynı anda başka yerlerde olup bitenlerden haberdar oluyoruz.

Bakınca çok bildik gelen, bir yerlerden tanıdığımıza emin olduğumuz mekanlardan izler taşıdığına inandığımız manzaralara bakmaya devam ettikçe birden yanıldığımızı farkediyoruz. Görsel hafızamızda hiç farkında olmadan, çocukluktan itibaren binlerce imge biriktiririz. Objeler, mekanlar, manzaralar vs. gibi. Yeni bir imge ile karşılaştığımızda bunu hafızamızdaki ile karşılaştırma, hafızamızdaki benzerini bulmaya yönelir beynimiz.

Nermin Er “Aynı Anda Başka Bir Yerde…”  sergisinde bir dizi manzara sunuyor ve bir nevi hafıza egzersizi gibi, bizi bu manzaralarla hafızamızdakini hatırlamaya, karşılaştırmaya zorluyor. Bu hayali ve bir bakıma hüzünlü manzaralar karşısında geçmişimizden, günümüzden, kayıp zamanlardan izler yakalama fırsatı yaratıyor.

Çocukluğumuzun masal kitaplarından hatırladıklarımıza benzer bu sahnelerde, doğa, bir tür anlatım sembolüne dönüşüyor. Kent yaşamının izlerinden uzak, neredeyse düşsel bir kaçış imkanı sunan bu işler, aslen, sanatçının sinema ve animasyondan ödünç aldığı bir estetik boyut barındırıyor. İşler, sinema, televizyon ve dijital medya çağının görsel dilini oluşturan ”hareketli imge” düzenini devralıyor. Bir animasyon filminin sekansından koparılmış birer kare izlenimi veren görüntülerde, anlatımın izleyicinin zihninde oluşması bekleniyor.

Aynı Anda Başka Bir Yerde…” 4 Nisan tarihine kadar İstanbul Galeri Nev’de izlenebilir.