Beyaz Üzerinde Renkler / Colours on White
Beyaz Üzerinde Renkler / Colours on White
30.09-28.10.2016

“The themes of my work are usually abstract
landscapes of the subconscious. ”
– Melek Mazıcı

Colours on White is Melek Mazıcı’s seventh solo exhibition at Galeri Nev Istanbul.

Residing and working in Helsinki, Mazıcı’s choice of color and print techniques prevalent since her first exhibition encapsulate the aura of simplicity and tranquility. An interpretation of the soothing Scandinavian landscapes oozes out of her works. In this exhibition the artist examines the inclusionary and complementary characteristics of the color white.

Mazıcı explains her awe with the color white as the following: “In my opinion the color white is the source of light and therefore, an integral part of painting stabilizing the balance required in art.” Her works do not feature natural light and the luminous component in her paintings is achieved through various sources. The flowing colors touch upon each other forming layers and yielding in her works a naturally acquired depth.

After a break of 35 years, most of the works featured in the exhibition have been produced in her studio in Istanbul. The composition of colors on the canvases, the dialogue between them and their layout in the gallery space are a documentation and research on the limits of the color white.

Accompanying the exhibition is a book with texts in Finnish, Turkish and English. Featuring works prior to her 2016 exhibition the book has three narratives: a discussion on the meaning of white by Finnish philosophers Eero Ojanen; a piece on Mazıcı’s works by art critic Otso Kantokorpi and an article in Mazıcı’s own words explaining her relationship with art. Melek Mazıcı’s book Transparency of her 2014 exhibition was awarded the by the Finnish Books of the Year.

Melek Mazıcı, who was born and raised in Istanbul, has been working and living in Helsinki since 1981. After graduating from the State Academy of Fine Arts in Istanbul, Mazıcı settled in Turkey. She completed her M.F.A. at Helsinki Academy of Arts in 1989. The following year she won a scholarship to study at Stockholm Royal Academy. Mazıcı has held solo shows at Elizabeth Roberth Gallery in Washington DC, Gallery Krista Mikkola in Helsinki and Galeri Nev Istanbul. Her works have been added to the collections of Helsinki State Museum, Pori Art Museum, Finnish National Museum, Finnish State and Parliament. She is represented in Turkey by Galeri Nev Istanbul.


“İşlerim teması daha çok bilinçaltının
soyut peyzajlarıdır. ”
– Melek Mazıcı

Melek Mazıcı Galeri Nev İstanbul’daki yedinci kişisel sergisi Beyaz Üzerinde Renkler ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Helsinki’de yaşayan ve çalışan sanatçı, ilk sergisinden bu yana seçtiği farklı boya ve baskı teknikleri ile gerçekleştirdiği resimlerde sadeliği ve huzuru resmeder. İskandinav ülkesinin manzaralarının rahatlatıcı doğa duygusunu resimlerine yansıtan Mazıcı, bu sergisinde beyaz renginin kapsayıcı ve bütünleyici özelliklerini irdelemektedir.

Mazıcı beyaza olan ilgisini ve rengin büyüsünü şöyle betimler: “Beyaz, bana göre başlı başına, bir renk olup ışığın kaynağıdır ve resmin önemli bir parçasıdır, resimdeki dengeyi sağlar.” İşlerinde doğal ışık yoktur ve ışık tek bir kaynaktan gelmez. Akışkan hareketlerle birbirinin üzerine geçen ve katmanlar oluşturan renkler tuale derinlik hissi kazandırır.

Sanatçı 35 yıl aradan sonra, sergideki eserlerinin büyük bir kısmını İstanbul’daki atölyesinde üretti. Sergi, tuallerinin üzerindeki renklerin duruşu, birbirleriyle olan diyalogları ve sergi düzeni sayesinde beyazın limitlerini araştıran ve detaylandıran bir sürecin dokümantasyonu olma niteliğini taşır.

Sergiye aynı zamanda Fince, Türkçe ve İngilizce dillerinden oluşan bir kitap eşlik ediyor. 2016 yılından önce yaratılan eserlerin sergilendiği kitapta, Fin felsefeci Eero Ojanen’in beyaz renginin anlamı; sanat eleştirmeni Otso Kantokorpi’nin sanatçının işleri üzerine fikirleri ve sanatçı Melek Mazıcı’nın ise kendi işleri anlattığı üç farklı yazı yer alıyor. Melek Mazıcı’nın 2014 yılında, sergisi ile aynı ismi paylaşan “Şeffaflık” adlı kitabı, Finlandiya Ulusal Sanat Kitabı Komitesi tarafından yılın kitabı ödülünü kazanmıştır.

İstanbul’da doğan Melek Mazıcı, 1981’den beri Helsinki’de yaşıyor ve çalışıyor. 1981 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan sanatçı, ilk olarak Turku’ya yerleşti. 1989 yılında Helsinki Sanat Akademisi’nde Yüksek Lisansını ve 1990 yılında Stockholm Kraliyet Akademisi’nde bir yıl burslu olarak devam etti. Vaşigton’daki Elizabeth Robert Gallery, Helsinki’deki Gallery Krista Mikkola ve Galeri Nev İstanbul’da solo sergiler açtı. Eserleri Helsinki Şehir Sanat Müze’si, Pori Sanat Müze’si, Finlandiya Ulus Müze’si, Finlandiya Devlet ve Finlandiya Parlamento’sunun koleksiyonlarında yer almaktadır. Mazıcı Türkiye’de Galeri Nev İstanbul tarafından temsil edilmektedir.