İkna / Persuasion
İkna / Persuasion
30.03.-28.04.2018

MIKE BERG
Persuasion

Galeri Nev Istanbul is excited to present the 7th solo show by Mike Berg. The artist transforms the atmosphere of the gallery space with a site-specific installation. In recent years Berg has focused on creating and constructing new spaces within a given space. His new architectural construction bears signs of his minimal and geometric aesthetic seen in his earlier works. Describing himself primarily as a builder and a self-taught engineer, he aims to display his previous bronze sculptures in a different layout in this show. The diptych and triptych bronze sheet sculptures he made in 2008 and 2012 respectively, at times become windows or doors in his construction and give the space a familiar quality.

One of the most striking aspects of Berg’s practice is his fascination with materials and enthusiasm in exploring the potential of the medium. He produces his drawings and motifs in different media, such as ink, metal and kilim, and emphasizes properties gained by each step of this transition process. Converting his gouache drawings to hand woven kilims, or ink drawn calligraphic designs and gestural stains into metal sculptures is a principal aspect of Berg’s practice.

The artist has been living in Istanbul for over 10 years. He has been influenced by the non-representational quality and power of abstract patterns found in eastern culture. Inspired by the traditional and craft-based artistic work of the culture he is currently living in, he has managed to synthesize these with his own unique forms. He collaborated with many craftsmen over the years. He brought together his highly modernist forms with the uniqueness of craft and labor-intensive skill.

The artist is not concerned with attributing a meaning to his works. He considers that the uncertainty of a meaning allows his works to have limitless possibilities. Berg believes that the attribution of a meaning is best done by the viewer. Therefore rather than explaining or describing, he aims to persuade the viewers with the visual qualities of his show titled Persuasion.

Mike Berg enrolled in Fort Wright College after graduating from the University of Washington in 1971. He received a BFA degree in 1972. During the summer of 1972 he attended the prestigious Skowhegan School of Painting and Sculpture from which he was awarded the painting scholarship to attend the New York Studio School. From then on, Berg lived in New York City until moving to Istanbul in 2000. During his years in New York he had several solo exhibitions. His work was shown at the 56 Bleecker Gallery, a famous venue frequented by the Rene Ricard and Warhol Factory crowd. During his career, Berg had numerous solo exhibitions in galleries and museums in New York, Los Angeles, New Orleans, Seattle, Rome, Mardin, Ankara and Istanbul. Mike Berg lives and works in Istanbul and the United States.Mike Berg continues to work in Istanbul and USA.

*

MIKE BERG
İkna

Galeri Nev İstanbul Mike Berg’in yedinci kişisel sergisini açıyor. Sanatçı bu kez mekana özgü yaptığı yerleştirme ile galeri mekanının atmosferini dönüştürüyor. Son yıllarda mekan içinde yaratma ve inşa etme konularına odaklanan sanatçının oluşturduğu mimari yerleştirmesinde işlerinde yaygın olan minimal ve geometrik estetiğin izleri görülüyor. Kendisini bir inşa etme tutkunu ve otodidakt bir mühendis olarak tanımlayan Berg, yarattığı bu mekanda önceden ürettiği bronz heykelleri farklı bir kurguda sergiliyor. Sanatçının 2009 ve 2012 tarihli diptik ve triptik olarak ürettiği bronz levha heykelleri, kimi zaman bu mekanın içinde birer pencere veya kapı gibi konumlanarak inşa edilen mekanı tanıdık bir hale getiriyor.

Sanatçının işlerinde onun malzemeye dair olan merakı ve malzemenin potansiyelini keşfetme duygusu öne çıkar. Yarattığı çizim ve motifleri farklı malzemeler ile üretirken, malzemeler arasındaki geçiş sürecinde eserlerin kazandığı özellikleri vurgular. Guaş boya ile yaptığı çizimleri dokuma kilimlere, mürekkep ile yaptığı jestüel lekeleri ve kaligrafik motifleri metal heykellere dönüştürmek sanatçının pratiğinin önemli bir parçasıdır.

10 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da yaşayan Mike Berg, Türkiye’de yaşadığı yıllar boyunca, doğu kültürünün narratif olmayan, soyut ifade gücünden etkilenmiştir. Bu kültürün gelenek ve zanaat ile olan ilişkisinden ilham alarak, kendi yarattığı formları içinde yaşadığı kültür ile sentezler. Birçok zanaat ustasıyla çalışan sanatçı, son derece modernist formları, zanaatın biricikliği ve emek odaklı becerisi ile buluşturur.

İşlerinin anlamını açıklama kaygısı taşımayan sanatçı, işlerinin kesin bir anlam ifade etmemesinin sınırsız olanaklar sunduğunu savunur. Eserlerine bir anlam yüklemenin en iyi seyirci tarafından yapılabileceğine inanan sanatçı, İkna adını verdiği sergisinde açıklamak ve tarif etmek yerine, seyirciyi görsellik ile ikna etmeyi tercih eder.

1971 yılında University of Washington’dan mezun olan Mike Berg, hemen ardından Forth Wright College’da eğitimine devam eder. 1972 yılında güzel sanatlar diplomasını alır ve aynı yıl Skowhegan School of Painting and Sculpture yaz programına katılır. Buradan kazandığı burs ile New York Studio School’a gitmeye hak kazanan Berg New York’ta yaşamaya başlar. New York’ta yaşadığı yıllar boyunca birçok kişisel sergi açan Berg’in eserleri 56 Bleecker Gallery’de de sergilenmiştir. Rene Ricard ve Warhol Factory çevresinin durağı olan bu galeri, Berg’in işlerinin önemli bir kitle tarafından keşfedilmesine aracı olur. Mike Berg kariyeri boyunca New York, Los Angeles, New Orleans, Seattle, Roma, Mardin, Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı galeri ve müzelerde kişisel sergiler açtı. Berg çalışmalarına İstanbul ve Amerika’da devam etmektedir.