30 Guaş / 30 Gouache
30 Guaş / 30 Gouache
06.11.2015 - 05.12.2015

“30 GOUACHE” BY MUBIN ORHON IS OPENING AT GALERI NEV ISTANBUL

“Mübin’s paintings reveal the inner light and the mystery of life.”
Lydia Harambourg

Galeri Nev Istanbul is proud to present the sixth solo show of Mübin Orhon, one of the pioneers of Turkish Modernism who moved to Paris after the Second World War. The exhibition presents a selection of gouache on paper works by the artist from the 1970s.

After graduating from the Finance department of Faculty of Political Sciences in Ankara, Mübin Orhon started his PhD. in Economics at Sorbonne in 1948. Before long, he gave up school and dedicated all his time to painting. He decided to stay in Paris, which at the time had been a sanctuary for artists from all over the world. In the words of Abidin Dino, Paris “in the midst of a horde of artists said to number 50 thousand or so” . Orhon tried to create his own language exhibiting his work in forerunner galleries of the time such as Iris Clert and Lucien Duran.

One of the most important encounters in Orhon’s life is perhaps the one he had with the collector couple Sir Robert and Lady Sainsbury in the 1960s. The couple had a tremendous contribution to his artistic practice and acquired a total of 63 works by him. In addition to becoming one of Orhon’s dearest friends through time, they included his works in their famous collection among other artists such as Degas, Giacometti, Picasso, and Francis Bacon.

The works featured in the exhibition belong to the period when the artist moved to a studio on Boulevard Raspail, from where he could observe the street’s light beams through his window. In these works we can see Orhon’s exceptional interest in the effect of light on colors and his efforts in trying to capture this within the confines of painting.

Artist’s daughter Bénédicte Schribaux, who had the opportunity to observe Orhon’s work very closely, explains his works on paper as the following: “His dazzling paper works that began to develop since the 1970s are the signature that Mübin left in the history of art. These were a synthesis of the intimacy of a man, crouched over the table like his ancestors that made miniatures, with the universal. ”

“30 Gouache” by Mübin Orhon is opening on November 6, 2015 and will be on view through December 5, 2015.

 

“30 GUAŞ” SERGİSİ GALERİ NEV ISTANBUL’DA  AÇILIYOR

Mübin’in resimleri bize iç ışığı, yaşamın gizeminin ışığını gösterir.
Lydia Harambourg

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Paris’e yerleşen ve Türk Modernizminin öncülerinden biri haline gelen Mübin Orhon’un Galeri Nev İstanbul’daki altıncı kişisel sergisi açılıyor. Sergi, sanatçının 70’li yıllarda yaptığı kağıt üzerine guaş işlerinden bir seçki sunuyor.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Maliye bölümünü bitirmesinin ardından 1948’de Sorbonne’da İktisat Doktorasına başlayan Mübin Orhon, kısa süre sonra okulu bırakarak kendini tamamen resme verir. O dönemde tüm dünyadan sanatçıların mabedi haline gelen Paris’e yerleşme kararı alır. Abidin Dino’nun sözleriyle, Paris’te “50.000’i bulduğu söylenen ressam kalabalığı ortasında” Orhon kendi çizgisini yaratmaya çalışır ve Iris Clert, Lucien Duran gibi Paris’in öncü galerilerinde eserlerini sergiler.

Orhon’un sanatsal üretimine en çok katkıda bulunan karşılaşmalardan biri, sanatçının 1960’larda tanıştığı ve hayatının sonuna kadar toplamda 63 eserini toplayan koleksiyoner çift Sir Robert ve Lady Sainsbury ile olanıdır. Zaman içinde sanatçının en önemli dostlarından biri haline gelen bu çift, Avrupa’nın en önemli koleksiyonlarından biri olan Sainsbury koleksiyonunda Degas, Giacometti, Picasso, Francis Bacon gibi isimlerin yanı sıra, Orhon’a yer verirler.

Sanatçının sergide yer alacak işleri, 1975 yılında taşındığı Boulevard Raspail üzerindeki atölyenin penceresinden gözlemlediği ışık huzmelerinin soyut etkilerini barındırır. Bu işlerde, Orhon’un ışığın renkler üzerindeki etkisine olan büyük ilgisi ve bu etkiyi resmin olanakları dahilinde ifade etme uğraşı görülür.

Orhon’un eserlerine çok yakından tanık olan kızı Bénédicte Schribaux, sanatçının kağıt eserlerini şöyle açıklar: “1970’lerden itibaren gelişen göz kamaştırıcı kağıt işleri, Mübin’in dünya sanat tarihine attığı imzası oldu. Bunlar, masanın üzerine eğilmiş, atalarından kalma minyatürü işleyen bir adamın mahremiyetiyle, evrenselin birleşimiydi.”

Mübin Orhon’un 6 Kasım 2015’de açılacak olan “30 Guaş” isimli sergisi 5 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecektir.