Cosmic Latte
Cosmic Latte
01.02 - 16.03.2019

MURAT MOROVA

Cosmic Latte

Bringing together his latest works, Murat Morova’s solo exhibition “Cosmic Latte” is opening on February 1st, 2019 at Galeri Nev Istanbul. Developing his unique visual iconography throughout the years, the artist’s latest series that has an integrated narrative in itself could be seen until March 16, 2019.

As a result of astronomers’ studies, it is known that the average color of the universe is called “Cosmic Latte” today. Thus, Murat Morova’s exhibition that narrates the universal integrity from macro-cosmos to micro-cosmos around the cyclical time, takes its unique name from this specific color. Throughout the years, Morova has created his unique symbolic language by taking the heterodoxic side of Islamic aesthetic as its resource. This time, his recent series focus on the symbols, myths and metaphors originating from both Eastern and Western cultures.

From Leonardo da Vinci’s anatomy drawings to Nicolas de Nicolay’s eastern engravings; from the designs of Caspar David Friedrich and German romantic landscapes to Hoca Ali Rıza’s drawings; from Frederik Ruysch’s designs and dervish lodge paintings to Ottoman market painters; a wide range of reference points constitute a path for the broader reading of this exhibition. Here, the artistic expression and aesthetic norms of Islamic mysticism “Tasavvuf” along with its own philosophical tradition meet the symbols and aesthetics of the West in order to decode Morova’s visual symbols.

The artist’s sensitivity regarding the universe and human are embodied in the perfect human being called insan-ı kâmil, who is a guiding figure that carries certain symbolic details in Islamic Sufism. Emphasizing the nature of being human in every culture within his created eclectic aesthetics, Morova constructs the story of this figure in an aesthetic language and with landscapes that we are all familiar with. On the other hand, the works also examine how Islamic aesthetics that Morova interprets as “a systematical but non-stationary whole” could approach today’s contemporary practices.

In Morova’s works, the symbols and codes illustrate that the Cosmic Latte colored universe is associated with the perfect human figure (insan-ı kâmil): both the macro and micro-universes compose this figure, who has the same virtue in all cultures and most importantly, who carries a part of all of us in his own being. Requiring a rich cultural and philosophical reading, this symbolic language of the artists gives the lead for a challenging yet enjoyable process of reinterpretation.

Murat Morova (b. 1954, Istanbul) graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts. In the early 2000s, his works have started to be displayed in Galeri Nev Istanbul. East and the West; the relationship between the inner and outer worlds of the individual; mysticism; tradition, body and Islamic mysticism are the main topics and sources that shape the artist’s semantic world. Some of the group exhibitions he attended are the 2nd International Istanbul Biennial, the 49th Venice Biennale ”Perfumed Garden (2001), the 2nd Buenos Aires Biennial (2002), 2001 “Musulmans / Musulmanes“, the Parc de la Vilette-Paris (2004), Triennale Bovisa-Milano (2008),“Istanbul Art Affair”, Frankfurt (2008),“Taswir- Islamische Bildwelten und Moderne”, Martin-Gropius-Bau- Museumportal Berlin (2009) and “From Traditional to Contemporary”, Istanbul Modern (2010). His works are also included in international collections such as the British Museum, Huda & Samia Farouki Collection and Westdeutsche Landesbank.

*

MURAT MOROVA

Cosmic Latte

Murat Morovanın son dönem işlerini kapsayan Cosmic Latte adlı kişisel sergisi, 1 Şubat 2019da Galeri Nev İstanbulda açılıyor. Yıllar içinde kendine özgü görsel bir ikonografi geliştiren sanatçının kendi içinde bütünlüklü bir anlatıya sahip olan dizisi, 16 Mart 2019 tarihine kadar izlenebilecek.

Bilim insanlarının evrenin ortalama rengine ulaşmak için yaptığı çalışmalar neticesinde, evrenin şu anki renginin “Cosmic Latte” olduğu biliniyor. Murat Morova’nın, makrokozmostan mikrokozmosa varan evrensel bütünlüğü döngüsel zaman etrafında hikayeleştiren sergisi de adını işte bu renkten alıyor. Uzun yıllardır, kaynağını İslam estetiğinin heterodoks yanından alarak kendine özgü simgesel bir dil yaratan sanatçının işleri, Doğu ve Batı kaynaklı semboller, metaforlar ve mitler üzerine yoğunlaşıyor.

Morova’nın bu sergideki işlerinde Leonardo da Vinci’nin anatomi çizimlerinden Nicolas de Nikolay’ın doğulu derviş gravürlerine; Caspar David Friedrich ve Alman romantik peyzajlarından Hoca Ali Rıza’nın desenlerine; Frederik Ruysch çizimleri ve tekke resimlerinden Osmanlı çarşı ressamlarına yapılan atıflar, serginin genel okumasında yol gösterici referans noktalarını oluşturuyor. Tasavvuf dünyasının zengin felsefe geleneğiyle içinde barındırdığı sanatsal ifade ve estetik normları, sanatçının şifre çözümlemelerinde kullandığı zengin kaynaklar olarak bu kez Batı’nın semboller ve estetik dünyasıyla buluşuyor.

Morova, evrene ve insana karşı hassasiyetini ise yol gösterici ve sembolik detaylar barındıran insan-ı kâmil figürüyle somutlaştırıyor. Yarattığı eklektik estetik içinde her kültürde insan olmanın doğasını vurgulayan sanatçı, insan-ı kâmil figürünün hikayesini aşina olduğumuz estetik dil ve peyzajlar etrafında kurguluyor. Öte yandan, Morova’nın “durgun ve durağan olmayan sistemli bir bütün” olarak yorumladığı İslam estetiği, bugünün güncel sanat pratiklerine yaklaşması açısından da ele alınıyor.

Semboller ve şifreler, “Cosmic Latte” rengindeki evrenin Morova’nın işlerindeki insan-ı kâmil figürü içinde toplandığını gösteriyor; mikro evreni de makro evreni de içinde barındıran ve hangi kültürde olursa olsun aynı erdeme sahip olan figür, aslında kendinde hepimizden bir parça taşıyor. Zengin bir kültürel ve felsefi okuma gerektiren işlerde sanatçının yarattığı simgesel dil ise, meşakkatli ve bir o kadar keyifli bir anlamlandırma sürecinin yolunu açıyor.

Murat Morova (d. 1954, İstanbul) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur. 2000li yılların başında eserleri Galeri Nev İstanbul’da sergilenmeye başlanmıştır. Doğu ve batının bir aradalığı; bireyin içi-dışı arasındaki ilişki, mistisizm, gelenek, beden, İslam ve tasavvuf gibi konu ve kaynaklar sanatçının anlam dünyasının temelini oluşturur. Katıldığı grup sergileri arasında 49. Venedik Bienali Perfumed Garden (2001), 2. Buenos Aires Bienali (2002), Musulmans / Musulmanes Parc de la Vilette-Paris (2004), Triennale Bovisa- Milano (2008), Istanbul Art Affair, Frankfurt (2008), Taswir- Islamische Bildwelten und Moderne, Martin GropiusBau- Berlin (2009) ve Gelenekten Çağdaşa İstanbul Modern (2010) yer almaktadır. Sanatçının eserleri British Museum, Huda Samia Farouki Collection ve Westdeutsche Landesbank gibi uluslararası koleksiyonlarda bulunmaktadır.