Natura
Natura
01.09.2015 - 28.10.2015

Galeri Nev İstanbul is pleased to host “Natura”, a solo exhibition by Tayfun Erdoğmuş between September 1 – October 31, 2015.

Erdoğmuş’s big-sized canvases, composed namely out of silk tree, datura, lilium and clove leaves gathered from nature, are classified according to their shapes and types before they are dried between pages of giant notebooks. They are the words that form the vocabulary of the artist. These materials also constitute the origin of a long and meticulous painting process.

After the chemical reactions created by the overlapping layers that Erdoğmuş brings together by using a unique technic, the whole canvas turns into an image. Resembling natural science labs of ancient times, the studio of the artist becomes the site where this exciting experiment takes place. In this laboratory, the painting becomes a vehicle for the creation of alchemy. Mind and serendipity, craftsmanship and art become intertwined in the hands of a modest and patient dervish.

In the techne of Erdoğmuş, Naturemorte regains an existence by becoming part of the texture of the canvas. This action resembles both a restoration and a repair. In these heavily processed works, the natural beauty of dried leaves is lost due to their interaction with chemicals, and is replaced with another form of beauty chosen by the artist.

What we see on these canvases is the process in which plants are turned into an image with the help of the artist. Their existence is so genuine that they appear as if they are found in nature or formed on their own. The canvases do not represent anything other than themselves and become autonomous aesthetical beings. The snippets of images that appear on the surface of these self-expressive paintings become in fact the traces of the buried history of the canvas itself.

Erdoğmuş’s Naturas allow us to grasp various layers of perceptions at the same time. The painting’s memory is reflective of its semantic range. Resignation to the visual demands of the paintings fuel the allure of an outer space view of earth that Erdoğmuş’s works mysteriously possess. At the same time, baring resemblance to the pixels of the digitalized world, it carries the potential of branching out into microcosms. Whilst Erdoğmuş pushes the boundaries of representation, he grants his audience a visual feast.

During the exhibition the audience will also find a chance to witness behind the scenes footage of Erdoğmuş’s work. A video featuring stages and process of the artwork over a year will give an in depth understanding of the artist’s technique and philosophy.

Tayfun Erdoğmuş graduated from the State College of Applied Arts with a bachelor’s degree from the department of Painting in 1979. He completed his PhD of Fine Arts at the Marmara University in 1986. Erdoğmuş obtained the DAAD scholarship and continued his education at The Berlin University of Arts between 1986 and 1989. His solo exhibitions have been showcased at PG-Art Istanbul (1993, 1996), Siyah Beyaz-Ankara (1996), Royal Academy of Fine Arts-Ghent (1998), Urart Art Gallery-Istanbul (1999), Galeri Nev-Istanbul (2004, 2008, 2011) ve Galerie Seitz & Partner-Berlin (2008, 2009, 2012).

Tayfun Erdoğmuş’s “Natura” exhibition will be showcased until the 31st of October in Galeri Nev Istanbul.

 

Galeri Nev İstanbul 1 Eylül-31 Ekim 2015 tarihleri arasında Tayfun Erdoğmuş’un kişisel sergisi ‘’Natura’’ya ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı Erdoğmuş’un büyük boyutlu tualleri, doğadan toplanıp şekillerine ve cinslerine göre tasnif edildikten sonra büyük defterlerin sayfaları arasında kurutulan gülibrişim, datura, lilium, ve karanfiller Erdoğmuş’un sözcük dağarcığının esasını oluşturan kelimelerdir. Bu malzemeler, aynı zamanda uzun ve zahmetli bir resim yapma sürecinin başlangıcıdır.

Erdoğmuş’un kendine özgü bir teknikle üst üste geliştirdiği katmanların yardımıyla yarattığı kimyasal etkileşim sonucunda tual bir çeşit imgeye dönüşür. Eski zamanların doğa bilimleri laboratuvarını hatırlatan atölyesi bu heyecan verici deneyin gerçekleştiği yerdir. Bu laboratuvarda, resim alçakgönüllü ve sabırlı bir dervişin elinde, rastlantıyla aklı, zanaatla sanatı ilişki içine sokarak bir çeşit simyanın oluşmasına aracılık eder.

Ölüdoğa Erdoğmuş’un techne’sinde tualin keten dokusuna dahil olarak yeniden varlık kazanır. Bu aynı zamanda bir onarma ve iyileştirme işlemidir. Bir mücevher gibi işlenmiş yapıtlarda, kururken pigmentlerini yitiren bitkilerin metal oksidasyonların kimyasal etkileşimiyle yitirdikleri doğal güzellik, sanatçının seçtiği bir başka güzellikle yer değiştirir.

Bu tuallerde gördüğümüz, bitkinin kendini, sanatçının yardımıyla bir imgeye dönüştürme sürecidir. Varlıkları o kadar sahicidir ki, sanki doğada bulunmuş ya da kendiliğinden oluşmuş gibidirler. Tualler böylece kendilerinden başka hiç bir şeyi temsil etmezler ve kendi başına estetik varlıklar olarak dünyada yerlerini alırlar. Kendinden menkul bu resimlerin, yüzeyinde beliren imge parçacıkları aslında onu oluşturan tarihin tualin içine gömülü hafızasının dışarı yansıyan izleridir.

Erdoğmuş’un Natura’ları bize aynı zamanda dünyayı eş zamanlı ve farklı algı katmanları içinde görmemiz için de bir fırsat verir. Resmin hafızası aynı zamanda resmin uzamıdır. Bakmak hem bir tevekkül gerektirir hem de uzaydan dünyaya bir bakışın kavranamaz gizemini taşır. Bu haliyle dijital görüntünün işleyişindeki pikseller gibi sürekli yeni mikro kozmoslara açılma potansiyeli taşırlar. Erdoğmuş resmin sınırlarını zorlarken, izleyiciye de zengin bir görsel deneyim yaşatır.

“Natura” sergisinde seyirci ilk olarak Erdoğmuş’un çok katmanlı üretim sürecine tanıklık etme fırsatı bulacak. Sanatçının İstanbul’daki atölyesinde, bir seneye yakın bir süreçte kayda alınan görüntülerin ve yakın kadrajların çekimlerin beraber kurgulandığı video sergide gösterime sunulacak.

Tayfun Erdoğmuş 1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik yaptı. 1986–1989 yılları arasında DAAD bursuyla Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü. PG Art-İstanbul (1993, 1996), Siyah Beyaz-Ankara (1996), Belçika Kraliyet Akdemisi-Gent (1998), Urart Sanat Galerisi-İstanbul (1999), Galeri Nev-İstanbul (2004, 2008, 2011) ve Galerie Seitz&Partner-Berlin ‘de (2008, 2009, 2012) kişisel sergiler açtı.

Sergi 31 Ekim 2015 tarihine kadar Galeri Nev İstanbul’da izlenebilir.