Soyutun İnşası / Constructing the Abstract
Soyutun İnşası / Constructing the Abstract
09.02-17.03.2018

Nejad Devrim
Constructing the Abstract

Galeri Nev İstanbul is excited to present a solo show by Nejad Devrim, one of the first modernist painters of Turkey. Titled Constructing the Abstract, the show presents a selection of works on paper and paintings by Devrim, produced during his Paris years (1947-1968). Presenting some of the first examples of abstract art in Turkish history of art, the show aims to provide an insight into the creative process of abstract works.

The artist’s works on paper brought together with his paintings from the same period, bring into discussion the construction of an abstract work, and the degree to which such a work is open to encounters of chance. The paper works on display reveal the traces of artist’s investigation and pursuit of abstraction. They make the viewer question whether an abstract work can be designed beforehand and a preliminary design can be formed. These works, shown publicly for the first time, make us ponder how much discipline is needed to have an abstract method of expression. We question the difference between works made with rapid, gestural manners and the ones produced after a though-out composition. In the light of all these reflections, viewers witness the construction of abstract expression.

Nejad Devrim is among the Turkish artists who spent a significant period of his career in Paris. He is a painter who flourished in the libertarian atmosphere of Paris where artistic practice was fueled by an atmosphere open to criticism. His aim was different than the previous generation of Turkish intellectuals who came to Paris for a Western education only to replicate it in Turkey. Devrim was part of a generation who constituted the first modernists of Turkey. His works were contemporaneous to modernist artists of his period and looked to actively participate in the European art scene.

Upon his arrival to Paris in the fall of 1946, Devrim made a swift entry to the Parisian art scene and opened up his first solo show in April 1947. He became the first painter from Turkey to open a solo show in Paris. He abandoned the figurative compositions that he commenced in Istanbul and produced works that would later be identified as the masterpieces of Turkish abstract art. He established a genuine place in the European art scene by carrying the multi-colored compositions of Byzantine mosaics to his works. Devrim is recognized as the most important representer of geometrical and lyrical abstraction in Turkish history of art.

Nejad Devrim (b. 1923) started painting while studying at Galatasaray High School in 1939. He enrolled in Istanbul Faculty of Fine Arts and had been a student and later an assistant of Léopold Lévy. He was one of the founding members of Yeniler Grubu. In 1946, Devrim moved to Paris and became one of the artists who attended afternoon meetings at Gertrude Stein’s apartment. He participated in Salon de Mai and Salon de Réalités Nouvelles exhibitions in Paris. His first solo show took place in Gallery Allard in 1947. Devrim participated in all of the exhibitions of L’Ecole de Paris between 1954 – 1962. Apart from Paris, he opened over forty solo shows in London, Lille, Copenhagen, New York, Warsaw, Beijing, Odense, Vienna and Randers. In 1952, he founded Salon d’Octobre. In 1985 he moved to Nowy-Sacz in the south of Poland, and passed away there in 1995.

*

NEJAD DEVRİM
Soyutun İnşası

Galeri Nev İstanbul Nejad Devrim’in sergisini ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Soyutun İnşası isimli sergi, Devrim’in Paris yıllarında (1947 – 1968) ürettiği, Türk resminin ilk soyut örnekleri olarak sayılabilecek tual ve kağıt eserlerden bir seçki sunuyor. Sergilenen eserler, Devrim’in ürettiği soyut eserlerin yaratım aşamasına ışık tutmayı hedefliyor.

Sanatçının tual eserleri ile yakın  tarihlerden bir araya getirilen kağıt desenleri, soyut resim nasıl kurgulanır, soyut resim ne kadar tesadüflere açıktır gibi konuları tartışmaya açıyor. Desenler kimi zaman sanatçının soyutlama uğraşının, araştırmasının izlerini görünür kılıyor. Soyut eserlerin oluşum sürecinde ön tasarım yapılır mı, nihai ürün baştan tasarlanabilir mi gibi noktaları düşündürüyor. Devrim’in daha önce sergilenmemiş bu eserlerini izlerken, soyut ifade biçiminin disipline ne kadar ihtiyaç duyduğunu sorguluyoruz. Jestüel ve hızla gerçekleştirilen resimler ile planlanmış kompozisyonlar sonrasında yaratılan resimler arasındaki farklar nedir gibi soruların ışığında soyut ifadenin nasıl inşa edildiğine tanık oluyoruz.

Nejad Devrim, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Paris’in tekrar Avrupa sanat ve kültür başkenti haline gelmesiyle, yolunu Paris’ten geçiren Türk sanatçılardan biri. Paris’in özgürlükçü atmosferinde yeni düşünce sistemlerinin gelişmesi ve yeni eleştiri sistemlerinin ortaya çıkmasının sağlandığı bir ortamda sanat kariyerine başlayan bir ressam. Amacı kendisinden önce Paris’e gelen, Batı’da eğitim görüp öğrendiklerini daha sonra Türkiye’deki sanat ortamına aktarmak isteyen kuşaktan farklı. Devrim’in de içinde bulunduğu kuşak, Batı ile eş zamanlı ve aynı sanat ikliminde üretim yapan, zamanın sanat ortamında aktif rol oynamak isteyen Türkiye’nin ilk modernistlerinden oluşuyor.

1946 yılının sonbaharında Paris’e giden Nejad Devrim, 1947 Nisan ayında Paris’te sergi açan ilk Türk sanatçısı olarak hızla Paris sanat ortamına girer. İstanbul’da başladığı figüratif kompozisyonlarını terk edip Türk soyut sanatının baş eserleri olarak tanımlanacak eserleri üretmeye başlar. Bizans mozaiklerinin çok renkli kompozisyonlarını sanatına taşıyarak Avrupa sanatında özgün bir yer edinir. Sanat tarihimizde geometrik ve lirik soyutun en önemli temsilcisi olarak anılmaya başlanır.

Nejad Devrim (d.1923) 1939’da henüz Galatasaray Lisesi’nde öğrenci iken, resim yapmaya başladı. 1941 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi ve Léopold Lévy’nin önce öğrencisi ve asistanı oldu. Yeniler Grubu’nun kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1946 yılında Paris’e yerleşti ve Gertrude Stein’ın toplantılarına katılan sanatçılardan biri oldu. Paris’teki Salon de Mai ve Salon de Réalités Nouvelles sergilerinde yer aldı. 1947 yılında Gallery Allard’da ilk kişisel sergisini açtı. 1954-1962 yılları arasında gerçekleşen L’Ecole de Paris sergilerinin hepsine katıldı. Paris haricinde Londra, Lille, Kopenhag, New York, Varşova, Pekin, Odense, Viyana, ve Randers’de kırkı aşkın kişisel sergi açtı. 1952 yılında Salon d’Octobre’un kurucularından biri oldu ve başkanlığını yaptı. 1985 yılında Polonya’nın güneyindeki Nowy-Sacz kentine yerleşti ve 1995 yılında bu kentte yaşamını yitirdi.