Günler Üzerimize Yığılıyor / Days Heap Up On Us
Günler Üzerimize Yığılıyor / Days Heap Up On Us
02.11.-01.12.2018

NERMİN ER

DAYS HEAP UPON US

Nermin Er’s new solo show “Days Heap Upon Us” will be on display between November 2- December 1, 2018 at Galeri Nev Istanbul.

In her works, Nermin Er uses paper and ink as her main mediums in search of the limits and possibilities of the material. In her new series, the artist focuses on the concept of masses, visual and intellectual themes of accumulation, disintegration and collection. By creating three-dimensional micro spaces, her works in different series bring a volume and dynamism to the surface while enabling an integrative language of expression such as pieces of sentences coming together. In addition to the paper works, Er’s animations, which could be described as a reflection of her process of studying and practicing the material, will be seen on display.

The exhibition, which takes its name from a poem in Lisa Robertson’s novel named “The Weather”, can be visited at Galeri Nev Istanbul until the 1st of December.

Days Heap Upon Us

Days heap upon us. All plain. All clouds except a narrow

opening at the top of the sky. All cloudy except a narrow

opening at the bottom of the sky with others smaller. All

cloudy except a narrow opening at the bottom of the sky.

All cloudy except a narrow opening at the top of the sky.

All cloudy. All cloudy All cloudy. Except one large

opening with others smaller. And once in the clouds.

Days heap upon us. Where is our anger. And the shades

darker than the plain part and darker at the top than the

bottom. But darker at bottom than top. Days heap upon us.

 

Lisa Robertson

‘The Weather’ Tuesday

 

*

NERMİN ER

GÜNLER ÜZERİMİZE YIĞILIYOR

Nermin Er, “Günler Üzerimize Yığılıyor” adlı kişisel sergisiyle, 2 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Galeri Nev İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor.

Kağıdı ve mürekkebi başlıca malzemeler olarak kullanan sanatçı, işlerinde malzemenin sınırlarını ve olanaklarını arıyor. Yeni serilerinde özellikle yığın/yığılma kavramlarına ve birikme, dağılma, toplama gibi görsel ve düşünsel temalara odaklanan Er, parçacıkları yüzeylere ekleyerek- çıkararak veya istifleyerek mikro mekânlar yaratıyor. Üç boyut yaratarak hacim ve dinamizmi yüzeyde buluşturan farklı serilerden işler, bir yandan da yan yana gelen cümlecikler gibi bütünleştirici bir ifade dili yaratıyor. Kağıt işlere, sanatçının malzemeyi etüt etme sürecinin bir yansıması olarak nitelendirilebilecek animasyon işler de dahil oluyor.

Adını Lisa Robertson’un “The Weather” başlıklı kitabındaki şiirden alan sergi, 1 Aralık 2018’ e kadar Galeri Nev Istanbul’da izlenebilir.

Günler Üzerimize Yığılıyor

Günler üzerimize yığılıyor. Bulutsuz. Göğün tepesindeki ince

bir açıklık haricinde tamamıyla kapalı. Göğün aşağısındaki ince

bir açıklık ve başka küçük açıklıklar haricinde tamamıyla

kapalı. Göğün aşağısındaki ince bir açıklık haricinde tamamıyla

kapalı. Göğün tepesindeki ince bir açıklık haricinde tamamıyla kapalı.

Tamamıyla kapalı. Tamamıyla kapalı. Tamamıyla kapalı. Bir büyük açıklık

ve bazı küçük açıklıklar haricinde. Ve bir kez içine girince.

Günler üzerimize yığılıyor. Kızgınlığımız nerede. Gölgeler

daha karanlık açıklıklardan, tepeler de daha karanlık aşağı kısımlardan.

Ama aşağılar daha karanlık yukarılardan. Günler üzerimize yığılıyor

 

Lisa Robertson

‘The Weather’  Tuesday