Karma Sergi / Group Exhibition: Öteki Ayaklanmalar / Other Revolts
Karma Sergi / Group Exhibition: Öteki Ayaklanmalar / Other Revolts
03.07.2012 – 25.08.2012

GALERİ NEV İSTANBUL’DA “ÖTEKİ AYAKLANMALAR”

Sanatçılar / Artists: İnci Eviner, Hale Tenger, Ali Kazma, Murat Morova, Mike Berg, Nazif Topçuoğlu

Küratör / Curator: İbrahim Cansızoğlu

“Öteki Ayaklanmalar” şiddetin araçsallaştırılma ve meşrulaştırılma biçimlerini sorgulayan eserleri bir arada sunmaya yönelik bir deneme olarak değerlendirilebilir. Estetik deneyimden yola çıkan araştırma fiziksel, sistematik ve kurumsal boyutlarda varolan şiddetle ilgili varsayımlarımızı kaçınılmaz bir dönüşüme uğratır. Bu çerçevede “Öteki Ayaklanmalar” izleyiciyi direniş üzerine yeniden düşünmeye, alternatif eleştirel söylemlere olanak tanımaya çağırır. Sergi, Zizek’in özgürleştirici terör kavramı gibi güncel teorilerin şiddete verdikleri onayı keskin bir kuşkuculukla değerlendirmeye yönelir. Mike Berg, İnci Eviner, Ali Kazma, Murat Morova, Hale Tenger ve Nazif Topçuoğlu’na ait eserler keşfedilmeyi bekleyen bu bölgede farklı noktalarda konumlanırlar.

Güncel politikada, şiddetin keyfi araçsallaştırılma biçimlerinin, popüler demokrasilerin güçlendirdiği, kendi kendilerini doğrulayan post-modern söylemlerin şiddet övgüleriyle paralel ilerlediğini ortaya koyduğumuzda, evrensellik fikrine yaslanmayan, çürütülmeyi bekleyen iddialardan uzak ve etkin bir şiddet eleştirisi bir gereklilik olarak karşımıza çıkar. “Öteki Ayaklanmalar” Galeri Nev İstanbul’un temsil ettiği sanatçıların estetik bakış açılarını derleyerek bu gerekliliğe işaret ediyor. Bu derleme farklılıkları silmek yerine direniş olanaklarını çoğaltıyor.

Ali Kazma’nın “Mezhaba” isimli videosu, keskin bir gözlemle, kökeni dini inanışlara dayanan kültürel pratiklerin meşru kıldığı şiddeti kapitalist üretim tarzının içinde yeniden konumlandırır. Hale Tenger’in ismini Laure Anderson’un “The Day The Devil” şarkısından alan “Bana Masumiyetimi Geri Ver” yerleştirmesi ise maddi ve manevi olanın boğucu yakınlığından, direnişin başka bir formu olarak kırılganlığı yeniden tesis ederek uzaklaşmayı önerir.

İnci Eviner’in çizimleri, figür ve taslak, birleşik desenler ve koyu hat çizgileri, incelikle resmedilmiş dokular ve damlayan boya arasındaki gerginliği korurken, sanatçının özgün görsel dili özneyi cinsel kimlik, kültür ve politikayla çevreleyen söylemlere sinmiş şiddeti söker, dağıtır, parçalara ayırır. Nazif Topçuoğlu ise Gericault’un kompozisyonlarına, Goya figürlerine ve Avrupa yağlıboya resim geleneğinde bilindik bir tema olan İsa’nın ölü bedenine yaptığı açık göndermeler ekseninde, yas imgelerini izleyicinin bakışını şaşırtarak ve genç kadınların itaatsizliklerinden kaynaklanan gücü öne çıkararak şiddetli karşılaşmalara dönüştürür.

Murat Morova’nın fotoğraflarında sanatsal müdahalenin kuvveti, şiddeti tanıyan ve yeniden şekillendiren kapsayıcı bir eylem olarak sanatsal faaliyeti yüceltir. Sanatsal deneyim, yokoluş olarak ölüme direnmek uğruna, sanatçının dünya üzerindeki varoluşunun işaretlerini hatırlatan izler bırakır. Mike Berg ise fırça darbesine benzeyen formları metal plakalar üzerinde katılaştırır, şimdiye kopmaz biçimde bağlı olan sanatsal edimi testere, çekiç ve keskinin yardımıyla zamansız işaretlere dönüştürür.

Küratörlüğünü İbrahim Cansızoğlu’nun üstlendiği “Öteki Ayaklanmalar” 3 Temmuz- 25 Ağustos 2012 tarihleri arasında Galeri Nev İstanbul’da görülebilir.

Galeri Nev İstanbul ziyaret saatleri: Salı-Cuma 11:00-18:30, Cumartesi günleri randevu talep ediniz.

 

“OTHER REVOLTS” AT GALERI NEV ISTANBUL

“Other Revolts” is an attempt to bring together works questioning the instrumentalization and legitimation of violence. Interrogation through the aesthetic experience inevitably modifies our presumptions about violence occurring in physical, systematic and institutionalized forms. In this vein, “Other Revolts” call the audience for developing new lines of thinking on resistance and intertwining these lines to spur an alternative critical discourse. The exhibition space germinates the hope to confront theoretical validations of violence in contemporary theoretical accounts, like Zizek’s notion of emancipating terror, with radical doubt. Works by Mike Berg, İnci Eviner, Ali Kazma, Murat Morova, Hale Tenger and Nazif Topçuoğlu occupy different positions in this yet to be discovered territory.

As the whimsical instrumentalization of violence in contemporary politics go parallel with its glorification through varying self-righteous post-modern discourses strengthened by popular democracy, an effective critique of violence refraining from malleable claims on universality emerges as a necessity. “Other Revolts” attempts to address this necessity through juxtaposing a selection of aesthetic perspectives by the artists represented by Galeri Nev Istanbul. Juxtapositions multiply possibilities of resistance rather than eliminating differences.

Ali Kazma’s Slaughterhouse re-contextualizes violence legitimized by cultural practices rooted in religious beliefs within the capitalist mode of production through the lens of an astute observer. Quoting its title from a Lauire Anderson song “The Day The Devil”, Hale Tenger’s piece “Give Me Back My Innocence” seeks refuge from the suffocating kinship between materialistic and holy affairs like in the song through restituting fragility as another form of resistance.

As her drawings retain a constant tension between figures and sketches, merged patterns and bold contour lines, detailed textures and dripping paint, through her unique visual language İnci Eviner unravels violence rooted in discourses framing the subject with gender, culture and politics. With clear references to Gericault’s compositions, Goya’s figures and the theme of Christ’s dead body in European oil painting, Nazif Topçuoğlu twists images of mourning into confrontations with violence through bewildering the viewer’s gaze and appraising the rebellious strength of young women.

The strength of artistic gesture in Murat Morova’s photographs exalts art as an inclusive act acknowledging and transfiguring violence. Artistic experience leaves its traces as signs of artist’s dwelling on the earth to revolt against the death as disappearance. Mike Berg solidifies brush stroke like forms on metal plates, artistic gesture bounded by the moment turns into a timeless sign through saw mills, hammers and chisels.

“Other Revolutions” curated by İbrahim Cansızoğlu is on view at Galeri Nev Istanbul between July 3 to August 25 2012.

The gallery is located on İstiklal Caddesi, Mısır Apt. No:163, 4th Floor, Beyoğlu, Istanbul.


Press Release