PRE –
PRE –
ASLI ÇAVUŞOĞLU
AHMET DOĞU İPEK
ALİ KAZMA
MÜBİN ORHON
TİRAJE
18.05 - 29.06.2019

PRE – 

An exhibition on cognitive studios

18 May – 29 June 2019

 

A group show reflecting upon the process of an idea becoming an artwork opens at Galeri Nev Istanbul on May 18th. Featuring works and studies that range in medium, the exhibition includes works by Alev Ebüzziya, Aslı Çavuşoğlu, Ahmet Doğu İpek, Ali Kazma, Mübin Orhon and Tiraje.

While it is romantic and compelling to depict an artwork by the notion of inspiration only, the artist’s cerebral and physical creation involves a long and laborious process. Every artist lays the foundations of their work within their own working methodology. Whether it is through sketching, keeping a log, developing formulas or making intricate plans, the processes become a means to an end point.

Beyond pondering upon the discourse regarding the relationship between the process and the work, “Pre -” brings into view materials from the artist’s studio to the gallery space. The exhibition pairs artists’ finished works with their mental exercises to reveal the ways in which an idea becomes a finished work. From the formulas and pigments of traditional production techniques, the journals in which digital works are conceived, the stains left behind by the hand of an artist lost in his unconscious, to the sketches of the most abstract painting, “Pre-” juxtaposes the many fragments, streams of consciousness and quests that go into the creation of an artwork. The exhibition can be visited at Galeri Nev Istanbul until the 29th of June 2019.

*  A series of talks and events will take place as part of the exhibition.

 

*

 

PRE –

Zihinsel atölyeler üzerine bir sergi

18 Mayıs –  29 Haziran, 2019

 

Bir düşüncenin malzemeyle buluşup sanat eseri haline gelme sürecinden kesitler sunan grup sergisi “Pre -”, 18 Mayıs 2019 tarihinde Galeri Nev İstanbul’da açılıyor. Çeşitli malzemelerle çalışan ve galerinin farklı kuşaklarını temsil eden Alev Ebüzziya, Aslı Çavuşoğlu, Ahmet Doğu İpek, Ali Kazma, Mübin Orhon ve Tiraje’yi bir araya getiren sergi, 29 Haziran 2019 tarihine kadar izlenebilir.

Sanatçı ve yarattığı eseri ‘ilham’ üzerinden ilişkilendirmek oldukça etkili ve romantik bir söylem olsa da, sanatçıların düşünsel ve fiziksel yaratım süreci belli evreleri kapsayan uzun ve meşakkatli bir yoldur. Her sanatçı, kendi düşünme biçimi ve üretim yöntemi dahilinde belli davranış biçimleri geliştirerek ortaya çıkacak eserin ön hazırlığını yapar. Kimi zaman eskizler çizmek, kimi zaman ise detaylı formüller, planlar geliştirmek veya günlükler tutmak, bu süreci görsel bir ‘son’a götüren yolda uğrak noktaları olur.

“Pre –”, son yıllarda üzerinde sıkça durulan süreç ve sonuç ilişkisini irdelemenin ötesinde, izleyiciye sanatçının atölyesinden malzemeler sunuyor. Bu bağlamda sergi, sanatçıların zihinsel egzersizleriyle bitmiş eserlerini bir araya getirerek düşüncenin görsel bir forma dönüşme yöntemlerini araştırıyor. Geleneksel tekniklerle üretilmiş bir eserin formül ve pigmentlerinden, dijital bir eserin kurgulandığı defter notlarına; kendini elinin bilinçsiz akışına bırakan sanatçının ardında bıraktığı lekelerden, en soyut resimlerin eskizlerine kadar birçok ipucu, sanat eserlerini var eden fikirlerin, yapılan araştırmaların  ve bilinç akışının izlerini Galeri Nev İstanbul’da buluşturuyor.

* Sergi kapsamında bir konuşma dizisi ve paralel etkinlikler gerçekleşecektir.