Ravi
Ravi
11.12.2015 - 30.01.2016

MURAT MOROVA’NIN KİŞİSEL SERGİSİ “RAVΔ GALERİ NEV ISTANBUL’DA

Açılış: 11 Aralık 2015, Cuma 18.30
Tarihler: 11 Aralık 2015 – 30 Ocak 2016

Murat Morova, günümüzde en çok kaybedilen değerlerin samimiyet ve safiyet olduğunu düşünüyor. Çocukluğunda ona okunan Taşbaskı Halk Hikayeleri’ndeki fantastik kahramanlar aracılığıyla birçok değerin nasıl yüceltildiğini hatırlıyor. Kahramanların fiziksel güçlerini adalet ve iyilikten yana kullanarak, toplumsal mesaj verdiği bu hikayelerden Hz. Ali Cenkleri, Destanlar ve Halk hikaye kitaplarındaki resimlerin estetik ruhundan esinlenen sanatçı, bu sergisinde günümüz dünyasına dair bir anlatıda bulunuyor.

Rivayet eden, anlatan kişi anlamına gelen Ravî kelimesi, namuslulukları ile tanınan ve peygamberin hayatına dair yaşananları olduğu gibi aktarma hakkı tanınan kimseler için kullanılırdı. Daha sonra halk arasında söylenceler, hikayeler, destanlar anlatan kişiler için de kullanılır oldu. Sergiye adını verdiği bu kavramdan ilham alarak Morova, bugünün açmazlarını, politik yanlışlıklarını ve ahlaki bozukluklarını kendi dili ve estetiği doğrultusunda aktarma görevini üstleniyor. Resmettiği kahramanın baş etmeye çalıştığı konular arasında günümüzün nabzını tutan iklim değişiklikleri, doğayı tahrip eden projeler ve mültecilik sorunu başta geliyor.

Sergide kağıt ve tuval üzerine karışık malzeme ile oluşturulan eserler, bu hikaye kitaplarında yer alan taşbaskı resimlerin dokusunu anımsatıyor. Bu yöntemle sanatçı, hem yazılı hikayelere gönderme yapmış oluyor, hem de malzemeyi alçak gönüllü tutarak izleyici ile yapıt arasındaki samimiyeti korumaya çalışıyor. Malzeme seçimi ile bir yandan da zamansızlık hissini uyandırmayı hedefleyen Morova, hikayelerindeki kurgusal ve döngüsel zamana işaret ediyor.
Topluma ve bugüne dair olanı, gelenekten esinlenerek oluşturduğu kişisel üslubu ile dile getirebilmesiyle tanınan Morova, bu eserlerde Batı resminin kaçındığı illüstratif estetiği savunarak, eserlerine yansıtıyor. Tamamı anlaşılmasa da, bir hikayeye işaret eden imgelerde toplumsal hafızamızda yeri olan, fakat tam olarak ifade bulmamış olayları, fikirleri, bu estetikle anımsatmayı umuyor.

Murat Morova (d.1954, Istanbul) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. 2000’li yılların başında eserleri Galeri Nev’de (Ankara ve İstanbul) sergilenmeye başladı. Doğu ve batının bir aradalığı; bireyin içi–dışı arasındaki ilişki, mistisizm, gelenek, beden, İslam ve tasavvuf gibi konu ve kaynaklar sanatçının anlam dünyasının temelini oluşturur.

Katıldığı grup sergileri arasında 49. Venedik Bienali (2001), 2. Buenos Aires Bienali (2002), “Musulmanes” Parc de la Villette-Paris (2004), TriennaleBovisa-Milano (2008), “Istanbul Art Affair”, Frankfurt (2008), “Taswir-IslamischeBildweltenund Moderne”, Martin GropiusBau-Berlin (2009) ve “Gelenekten Çağdaşa” İstanbul Modern (2010) yer almaktadır. Sanatçının yapıtları British Museum, Huda-SamiaFarouki Collection gibi uluslararası koleksiyonlarda bulunmaktadır.

 

“RÂVΔ, A SOLO SHOW BY MURAT MOROVA IS OPENING AT GALERİ NEV ISTANBUL

Opening: December 11, 2015, Friday 6.30 pm
Dates: December 11, 2015 – January 30, 2016

Murat Morova believes sincerity and innocence are the values that have dissolved the most in our times. He remembers the Folktales of his childhood, in which certain values were extolled through fantastic heroes. His new show inspired by the lithograph illustrations in these stories where heroes used their physical strength for public good and justice, the artist tells a contemporary story about today.

The word Râvî, which currently means “one who tells, passes on”, was formerly used for people who due their just character earned the right to carry over stories of the Prophet. Throughout time, this word was also attributed to those who told of myths, legends and stories in public. Prompted by the concept of “Râvi”, Morova takes on the role of recounting the problems, political predicaments and ethical breaches of our times. The hero that he depicts tries to deal primarily with problems such as climate change, the damaging of ecology and refugee crisis – subjects that occupy today’s current agenda.

The mixed media works on paper and canvas in the exhibition remind us of the texture of Folktales illustrated with lithographs. By using his particular mixed technic the artist references the written format of the stories. He also aims to maintain a sincere bond with the viewer by downplaying the medium. His choice of medium evokes a sense of timelessness and reflects the fictional and circular time manifested in the legends.

Applauded for his ability to represent the contemporary with his idiosyncratic tradition-inspired style, Morova holds on to the illustrative quality that is usually frowned upon in Western Art. Through images that point out a story, which is not fully recognizable, Morova aims to remind the audience of incidents and ideas that has not yet found an expression in social memory.

Murat Morova (b.1954, Istanbul) graduated from the Fine Arts Faculty of Marmara University. Since the beginning of 2000s, his works has been exhibited in Galeri Nev (Ankara and Istanbul). Some of the principle subjects that Morova deals with are togetherness of East and West, the relationship between the individual’s inner and outer worlds, mysticism, tradition, body, Islam and Sufism.

Among the group shows that Morova has participated are 49. Venice Biennale (2001), 2. Buenos Aires Biennial (2002), “Musulmanes” Parc de la Villette-Paris (2004), Triennale Bovisa-Milano (2008), “Istanbul Art Affair”, Frankfurt (2008), “Taswir-Islamische Bildweltenund Moderne”, Martin Gropius Bau-Berlin (2009) and “From Tradition to Contemporary” Istanbul Modern (2010). His works are found in Baksi Museum, British Museum, Huda-Samia Farouki Collection and several international collections.