Kızıl Tilki Ölmeli / Red Fox Must Die
Kızıl Tilki Ölmeli / Red Fox Must Die
25.03.2011 - 23.04.2011

‘Ritmi düşürebilir ve her bir hareketin açığa çıkmasına, kendini göstermesine imkan verebiliriz.’
Ali Kazma

Ali Kazma’nın Galeri Nev’deki “Kızıl Tilki Ölmeli” adlı ilk kişisel sergisinde, sanatçının Engellemeler
(2005‐) video dizisinin son üç işi olan Tahnitçi (2010), Ressam (2011) ve Mutfak (2010) gösteriliyor.
Küratör/eleştirmen Nazlı Gürlek sanatçının işlerine yönelik şu ifadeleri kullanıyor:
“Dizi, tıp, sanayi, sanat ve zanaat alanlarında çalışan birey ve grupları, tekstil fabrikası, tamir ve
tasarım atölyeleri, mezbaha, ameliyathane ve dans stüdyosu gibi üretim ve onarım mekanlarını
kapsayan iş ortamlarında çalışırken gösteren videolardan oluşuyor.

Çoğu onlarca saatlik olan kayıtlardan yaklaşık onar dakikalık videolara derlenen çekimlerde, salt
maksatlı ve anlamlı bir hareketler bütünü izliyoruz. Filme alınan kişinin kendini bütünüyle ve tüm
enerjisiyle yaptığı işe adayışını, sahip olduğu beceri ve bilgiyi elindeki malzemeyi değiştirmek ve
dönüştürmek üzere kullanışını görüyoruz.

Kazma’nın ise, kişilerin çalışma süreçlerine müdahele etmeden ve her bir sürecin kendine has
zaman akışına, ritmine, duyarlılıkla korumayı başardığı bir mesafeyle yaklaşarak, paralel bir çalışma
alanı yarattığını görüyoruz. Sanatçının dili nesnel ve mesafeli; ayrıca estetik bir bütünsellik taşıyor.
Üretici, ürün, aletler, makinalar ve mekan fetişleştirilmeden, çalışma sürecinin birer parçası olarak
görüntüleniyor. Dahası bu parçalar, Kazma’nın estetik dili içinde her bir filmin kendine has ritmini
oluşturan öğelere dönüşüyor.

Kazma’nın konularına yaklaşımı, insan türünü anlama arzusuyla hareket eden arkeolojik yöntemle
yakınlık gösteriyor. Her ikisi de zamanla benzer yöntemlerle ilişki kurmaya çalışıyor, ancak farklı
şekilde, arkeoloji insanoğlunun geçmiş yaşantı ve kültürlerini anlamaya çalışırken, Kazma’nın işleri,
günümüzün artefatklarının üretim biçimleri üstünden şimdiyi, bugünü, bu anı kazıyor, inceliyor,
derliyor, belgeliyor. Hareketin ve işin gözlemlenmesi, insanların kendileri için yarattıkları yaşamları
ve zamandaki varlıklarını anlamanın bir yolu sanatçı için.

Ressam adlı videoda tekerlekli sandalyesi üstündeki ressamı, asistanının yerde yatay olarak
düzenlediği tuvallerin üstünde sandalyesiyle bir ileri bir geri hareket ederek boyadığı resimlerini
gerçekleştirirken izliyoruz. Mutfak, Orta Fransa’daki bir ”fine dine” restoranının mutfağını konu
alıyor; Virginia Woolf’un iyi yemek yemeyen kişinin iyi düşünüp, iyi sevip, iyi uyuyamayacağını
söyleyişi akla getiriyor. Bir tahnitçiyi atölyesinde çalışırken gösteren aynı isimli video ise ustanın ölü
hayvanları işleyerek sürdürdüğü gündelik yaşantısını belgeliyor. “


PRESS RELEASE