Kişisel sergi: Tayfun Erdoğmuş
Kişisel sergi: Tayfun Erdoğmuş
07.03.2008 - 05.04.2008

Tayfun Erdoğmuş son çalışmalarını Galeri Nev İstanbul’da sergiliyor

İstanbul Galeri Nev’de, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Tayfun Erdoğmuş sergisi 7 Mart 2008 tarihinde açılıyor.

1958 yılında doğan Erdoğmuş 1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü’nü bitirdi. 1980 ve 1991 yıllarında Avusturya Hükümet Bursu ile Salzburg Yaz Akademisi’ne katılan sanatçı 1986-1989 yılları arasında ise DAAD bursuyla çalışmalarını Berlin’de sürdürdü. 1997 yılında Marmara Üniversitesi’nde profesörlük ünvanını aldı.

İlk kişisel sergisini 1979 yılında açan Tayfun Erdoğmuş son olarak eserlerini 2004 yılında yine Galeri Nev’de sergilemişti.

Ankara ve İstanbul dışında Belçika, Almanya, İngiltere, Hırvatistan, Macaristan, Slovenia ve İtalya’da muhtelif gurup sergilerine katılan Erdoğmuş, Galeri Nev’de sergisi ile birlikte yayımlanan katalogda yer alan metinde Ahu Antmen : “ Tayfun Erdoğmuş’un sanatındaki görsel dil, bu coğrafyaya özgü görsel geçmişin biçimsel yankıları kadar, geçmişe ve geleneğe içerden ve dışardan bakan sorgulayıcı bir gözün varlığıyla şekilleniyor. Yazının kutsal sayılması, sözün imgeye dönüşmesi, metnin, tanrısal inancın soyut göstergesi olarak okunması…Erdoğmuş’un resimlerinin sanki kutsal bir metin gizliyormuş izlenimi veren ‘doğal’ bir alfabeyle –çiçekle ve yaprakla- yazdığı resimlerde, şimdiki zamanda, burada, bu topraklarda yaşanan tarihsel süreç ve kimlik arayışlarından sonra, yabancılaştığımız bir sanat olarak kaligrafinin görüntüsüne, anlamına ve etkisine dair güçlü bir yorum var…” diyor.

Tayfun Erdoğmuş sergisi Galeri Nev’de 5 Nisan 2008 tarihine kadar izlenebilir. Galeri Nev Pazar ve Pazartesi dışında hergün 11:00 – 18:30 saatleri arasında açıktır.