"NAZAR/İKTİDAR, ESTETİK/ŞİDDET, FORUM/HİYERARŞİ: YÜKSEL ARSLAN, ERDAĞ AKSEL, NAZİF TOPÇUOĞLU, HÜSEYİN B. ALPTEKİN, HALE TENGER, BÜLENT ŞANGAR

7 January - 1 February 2000
Sorry - no information is currently available.