BRONZE AGE: MIKE BERG

3 - 25 October 2003

İstanbul Galeri Nev 2003 – 2004 sergi sezonunu Amerikalı sanatçı Mike Berg sergisi ile 3 Ekim 2003 tarihinde açıyor.

 

Sanata figüratif resimle adım atan Berg’ün işlerine zaman içinde mimari formlar dahil oldu; daha sonra Berg’ün işlerinden figür tamamen kaybolurken, mimari de sadece bir kavram olarak kaldı. Çoğunlukla ahşap, kumaş, kağıt, cam ve metali birarada kullananan ve eserlerini “karşı kültürlerin öğelerini ödünç alıp sentezlemek” olarak açıklayan sanatçının Galeri Nev’de sergileyeceği eserleri çizimle başlayıp bronz levhaların kesilmesiyle devam eden bir tekniğin ürünleri. Bu teknikle yapıtlar yer yer Picasso ve Matisse’in kağıt kesme tekniği ile gerçekleştirdikleri modernist eserler ile de ilişki kuruyor.

1999 yılından beri Türkiye’de yaşayan Mike Berg İstanbullu sanatseverlerle Dulcinea’da açtığı “Arzularımın Küçük Evi” sergisi ile tanışmıştı. Halen Koç Üniversitesi’nde sanat dersleri vermekte olan Mike Berg’ün İstanbul Galeri Nev’deki sergisi 25 Ekim günüme kadar izlenebilecek.