MY BODY, THE EARTH: MURAT AKAGÜNDÜZ

7 March - 8 April 2023

MURAT AKAGÜNDÜZ

YERYÜZÜ BEDENİM

07.03. – 08.04.2023

 

 

Murat Akagündüz’ün Galeri Nev İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Yeryüzü Bedenim, 7 Mart - 8 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Son dönem işlerinin bir araya geldiği sergide, sanatçının tuval ve kağıt üzerine gerçekleştirdiği kompozisyonları, bedeni ve zihninin yüzeyle kurduğu ilişkinin sınırlarını keşfetme arzusunu yansıtıyor. Sergiye, Sinan Eren Erk’in sanatçının pratiği üzerine aldığı notlardan oluşan metin eşlik ediyor.

Akagündüz’ün yıllar içinde giderek temsilden uzaklaşan, grafit kalemle gerçekleştirdiği desenler, akışkan ve geçişken formlarla kendi içlerinde ve birbirleriyle ilişki kurarak yeni kurgular yaratır. Sanatçı, malzemeyle olan temasını, insan-doğa ilişkisini kendi bedeni ve düşünceleri üzerinden deneyimleyerek fiziksel olanla zihinsel olanın arasında gerçekliğini arayan bir tavırla sürdürür. Bu bağlamda zihin akışının izleri bedenden tuvalin veya kağıdın yüzeyine, yüzeyden boşluğa yayılarak kendini diğer imgelerle bağlantılanabilecek farklı olasılıklara bırakır. Akagündüz, Yeryüzü Bedenim sergisini bedenleşen coğrafyanın, üstünde, altında ya da içinde; görünen, görünmeyen veya sadece ima edilen, çoğu zaman rasyonel ama bazen hayali; hayranlık, tiksinti, şefkat ya da acıma uyandırabilecek değişimleri etrafında kurgular. Bu tanımlama aynı zamanda doğaya ve insana dair tüm yaraları, hasarları, uyumsuzlukları, hayatta kalma çabalarını ve iyileşme süreçlerini göz önüne seren bütüncül bir bakış sürecinin sanatçının pratiğindeki yansımalarıdır.

Bulundukları yüzeyin desenini ‘taklit eden’, sanatçının temsile müdahalesiyle onun bir yorumuna dönüşen bu ‘form bedenlerin’ en belirleyici özelliği, belki de boşlukla kurdukları kendine has ilişkide gizlidir. Tıpkı denizler ve karalar, yeryüzü ve yeraltı, gökyüzü, atmosfer, gezegen ve hatta uzayla kurduğumuz çok yönlü anlam ilişkisine benzer şekilde, sanatçının coğrafyası da boşluğun kabulüyle temellenen bir karaktere sahiptir. Akagündüz bir ifadeye, hatta insanın kendisine odaklanmak yerine izleyiciye ifadenin kimliğini, tektonik ve sismik bir görselliğin temelinde yükselen ve artık ‘yeryüzüleşen’ psikojeolojik anlatıyı sunar. Sanatçının kendine dönük eleştirel bir bakışla solma, dönüşme, kaybolma, çözülme, erime hallerini tanımlarken odaklandığı şey yalnızca gösterdikleri değil, aynı zamanda düşünme ve yorumlama prensibinin esnekliğidir.

 

 

 SERGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

*Galeri Nev İstanbul, Salı-Cumartesi günleri arasında 11.00 - 18.30 saatlerinde ziyarete açık.