BU DÜNYAYA AİT İZLER: ANİ ÇELİK AREVYAN

10 January - 8 February 2014

Ani Çelik Arevyan’ın yeni fotoğraf dizisi “Bu Dünyaya Ait İzler” 10 Ocak tarihinden görülebilir. Arevyan’ın Galeri Nev’deki üçüncü kişisel sergisi 8 Şubat tarihine kadar izlenebilir.

 

Arevyan’ın “Bu Dünyaya Ait İzler” dizisi çağdaş anlayışa göre gerçeklik referansının silinmesi durumuyla ilgili bir yorum önerir. Dijital ve fiziki dünya arasındaki yer değiştirmeler, bizleri görüntünün kendini deneyimlenmiş olanın zaman-mekan bağlamında temellendirmesi için gereken çabayla ilgili kuşku duymaya yönlendirir. Yeni serisinde Arevyan zamana dair olanı işinin merkezinde konumlandırır; fotoğraflardaki baskın görsel referans olan türbülans hareketi ancak zamanın varlığı hesaba katıldığında kavranabilir. Arevyan’ın fotoğrafları zaman içindeki konumumuzu sorgularken bizleri bilinmeyen bir dünyaya yönlendirir.  Figürlerin rüya gibi halleri ve tekrarlanışları gerçeklikle kurdukları bağı belirsizleştirir.

 

Arevyan’a göre “Bu Dünyaya Ait İzler” dizisindeki figürlerin zaman boyutunda nerede oldukları belli olmadığı gibi gerçek olup olmadıkları da belli değildir.  Uçuşan figürler uzayda düşen bedenleri anımsatan duruşlarıyla bir girdapta sürekli dönüş halinde gibidirler. Sürekli hareketin izleri zaman ve geçicilikle ilgili sorular ortaya koyar.  Arevyan tüm bu sorgulamaları iç içe düşünerek fotoğrafı, varoluşsal kuşkuları yeniden formüle eden ve bu kuşkulara yön veren bir araca dönüştürmeyi amaçlar. Modellerin görüntüleri, yeniden düzenlemeler ve yinelemelerle sunulur. Arevyan’ın figüre yönelik müdahaleleri hem modeli yönlendirme hem de dijital, yeniden düzenleme düzeylerinde işler; bu çift katmanlı estetik jest Arevyan’ın fotoğraf pratiğinin güncel sanat alanındaki belirleyici özelliklerinden biri olan gerçekliğin sorgulaması için bir temel teşkil eder.