ALİ KAZMA MUSEE D'ART ET D'HISTOİRE DE GENÈVE'DE

Ali Kazma'nın Jean Factory video çalışması "Pour la galerie. Mode et portrait" (To play to the gallery. Fashion and portrait) isimli grup sergisi kapsamında Cenevre'deki Sanat ve Tarih Müzesi'nde gösterilecek. Sergi, 14 Kasım 2021 tarihine dek görülebilir.
 
Daha fazla bilgi için lütfen müzenin internet sitesini ziyaret edin. 
September 17, 2021