Red Fox Must Die: ALİ KAZMA

25 March - 23 April 2011

‘Ritmi düşürebilir ve her bir hareketin açığa çıkmasına, kendini göstermesine imkan verebiliriz.’
Ali Kazma

 

Ali Kazma’nın Galeri Nev’deki “Kızıl Tilki Ölmeli” adlı ilk kişisel sergisinde, sanatçının Engellemeler (2005‐) video dizisinin son üç işi olan Tahnitçi (2010), Ressam (2011) ve Mutfak (2010) gösteriliyor. Küratör/eleştirmen Nazlı Gürlek sanatçının işlerine yönelik şu ifadeleri kullanıyor: “Dizi, tıp, sanayi, sanat ve zanaat alanlarında çalışan birey ve grupları, tekstil fabrikası, tamir ve tasarım atölyeleri, mezbaha, ameliyathane ve dans stüdyosu gibi üretim ve onarım mekanlarını kapsayan iş ortamlarında çalışırken gösteren videolardan oluşuyor. 

 

Çoğu onlarca saatlik olan kayıtlardan yaklaşık onar dakikalık videolara derlenen çekimlerde, salt maksatlı ve anlamlı bir hareketler bütünü izliyoruz. Filme alınan kişinin kendini bütünüyle ve tüm enerjisiyle yaptığı işe adayışını, sahip olduğu beceri ve bilgiyi elindeki malzemeyi değiştirmek ve dönüştürmek üzere kullanışını görüyoruz.

 

Kazma’nın ise, kişilerin çalışma süreçlerine müdahele etmeden ve her bir sürecin kendine has zaman akışına, ritmine, duyarlılıkla korumayı başardığı bir mesafeyle yaklaşarak, paralel bir çalışma alanı yarattığını görüyoruz. Sanatçının dili nesnel ve mesafeli; ayrıca estetik bir bütünsellik taşıyor. Üretici, ürün, aletler, makinalar ve mekan fetişleştirilmeden, çalışma sürecinin birer parçası olarak görüntüleniyor. Dahası bu parçalar, Kazma’nın estetik dili içinde her bir filmin kendine has ritmini
oluşturan öğelere dönüşüyor.

 

Kazma’nın konularına yaklaşımı, insan türünü anlama arzusuyla hareket eden arkeolojik yöntemle yakınlık gösteriyor. Her ikisi de zamanla benzer yöntemlerle ilişki kurmaya çalışıyor, ancak farklı şekilde, arkeoloji insanoğlunun geçmiş yaşantı ve kültürlerini anlamaya çalışırken, Kazma’nın işleri, günümüzün artefatklarının üretim biçimleri üstünden şimdiyi, bugünü, bu anı kazıyor, inceliyor, derliyor, belgeliyor. Hareketin ve işin gözlemlenmesi, insanların kendileri için yarattıkları yaşamları
ve zamandaki varlıklarını anlamanın bir yolu sanatçı için. Ressam adlı videoda tekerlekli sandalyesi üstündeki ressamı, asistanının yerde yatay olarak düzenlediği tuvallerin üstünde sandalyesiyle bir ileri bir geri hareket ederek boyadığı resimlerini

gerçekleştirirken izliyoruz. Mutfak, Orta Fransa’daki bir ”fine dine” restoranının mutfağını konu alıyor; Virginia Woolf’un iyi yemek yemeyen kişinin iyi düşünüp, iyi sevip, iyi uyuyamayacağını söyleyişi akla getiriyor. Bir tahnitçiyi atölyesinde çalışırken gösteren aynı isimli video ise ustanın ölü hayvanları işleyerek sürdürdüğü gündelik yaşantısını belgeliyor. “