Biophilia II: ELVAN ALPAY

28 November 2014 - 3 January 2015

Elvan Alpay’ın yeni solo sergisi “Biophilia II” 28 Kasım’da Galeri Nev İstanbul’da açılıyor.  Sergi 3 Ocak 2015 tarihine kadar görülebilir.  Elvan Alpay kompozisyonlar arasındaki benzeşim ve zıtlıklar üzerinden kurgulanan sergi yerleştirmesiyle izleyiciyi “Biophilia” serisiyle oluşturduğu gerçek üstü doğa evrenine davet ediyor.  

 

Sergiye ismini veren “Biophilia”, sosyobiolojinin önde gelen düşünürlerinden Edward O. Wilson ve Stephen R. Kellert'ın " Biophilia Hipotezi" adlı çalışmada öne sürdüğü, insanlar ve diğer canlılar arasında var olan hayati bağın tanımıdır. Alpay çalışmalarıyla bio-çeşitlilikle olan ilişkimizin insan varoluşunun temel sorunlarını belirlemedeki yol göstericiliğini vurguluyor.

 

İlerleme ve refah adına  "talan" kültürünün sürekli şiddetini arttırdığı günümüzde, doğa üzerine düşünmek önemini de o oranda arttırıyor , onunla kurduğumuz ilişki tüm kültürel, ahlaki ve politik kimliğimizin temelini oluşturuyor.  Elvan Alpay’ın “Biophilia II” sergisi doğanın sağaltıcı, iyileştirici etkisine ve sonsuz çeşitliliğine bir övgü niteliği taşıyor.

 

“Biophilia II” sergi yerleştirmesi Alpay’ın aynı formun çoğaltılması , tekrarı yoluyla değil aynı formun çeşitlendirilerek farklılaştırılarak çoğaltılmasıyla ürettiği estetik anlayışı gözlemlemek adına izleyicilere yeni bir olanak sunuyor. Sergide yer alan çalışmalar polyester film üzerine yapılmış likid akrilik desenlerin, katmanlar halinde üst üste getirildiği tual kompozisyonlarından oluşuyor.